Blog – In 2020 iedereen aan het werk

1 september 2015

De WIN Werk(t) Rede #2

Leden van de Staten Generaal. Werk verandert razendsnel en ingrijpend. We ontkomen er niet aan. De komende jaren worden 2,6 miljoen Nederlanders mobiel op de arbeidsmarkt en verdwijnt 30-70% van alle banen. We realiseren het ons wel, maar ons werkpatroon is nog niet ingericht op snelle veranderingen. Daarom houden we vast aan oude waarden en weten we veel talent niet te benutten. Dat kost veel geld en energie en gaat ten koste van de arbeidsproductiviteit.

We blijven in bekende patronen denken en werken. Omdat we het te druk hebben om er bij stil te staan en uit angst om bestaande werkwijzen en vooroordelen los te laten. De manier waarop wij ons werk organiseren is niet meer van deze tijd. Steeds minder deelnemers aan het arbeidsproces en meer jongeren met een burn-out. Werkenden werken steeds harder, maar het leidt niet tot meer productiviteit. Laat staan tot meer banen.

De huidige arbeidsmarkt is niet georganiseerd om veel uitdaging en creativiteit te bieden. Hoog tijd daarin verandering te gaan  brengen, want er is werk genoeg. Werkenden en hun organisaties hebben de sleutel tot verandering zelf in handen.

Ruimte maken

Het leven wordt leuker – en Nederland welvarender – als we ons werkende leven anders inrichten. Zo kunnen we als land  koploper worden op het gebied van een duurzame en inclusieve economie. Dat vraagt om een modernisering van de arbeidsmarkt. Voor zo’n structurele vernieuwing is ruimte en tijd nodig. Ruimte om je horizon te verbreden, kennis en ervaring te delen. Laten we iedereen mobiliseren om hier werk te maken, met als doelstelling dat in 2020 iedereen die wil werken aan het werk is.

Daar hoort leren bij. Vooral van elkaar en in de praktijk. Leren gericht op werken in de toekomst. Dat gaan we stimuleren voor iedereen!

De toekomst van werk is nu

Per september 2018 gaat de werkweek daarom terug naar maximaal 32 uur. Met salarisbehoud. Als tegenprestatie worden alle Nederlanders verantwoordelijk voor hun eigen opleiding in eigen tijd. Deze prikkel is het antwoord van de regering op het WRR-advies “Naar een lerende economie” en levert een bijdrage aan overgang naar post kapitalistische economie.

De nieuwe aanpak dwingt ons allemaal om in beweging te komen. Om na te denken over de toekomst van werk en over de rol die iedere werker daarin wilt spelen. Door vergaande robotisering en automatisering is een productiviteitstijging van 30% haalbaar. De opbrengst daarvan gaan we investeren in de modernisering van de arbeidsmarkt. Met gelijke rechten voor alle werkenden als uitgangspunt. Het resulteert in een ongekende dynamiek met een hoge opbrengst. 1% meer productiviteit en 1% daling van het ziekteverzuim levert de schatkist jaarlijks bijna 9 miljard extra op. Makkelijker kunnen we het niet maken. Wel veel leuker!

Irmgard Bomers is initiatiefnemer van WIN (werken in netwerken) en schrijver van o.a. ‘Een nieuwe weg naar inkomsten en werkplezier’ en ‘Natuurlijk Werken’. Iedere maand blogt ze over ontwikkelingen die haar werk raken. WIN maakt zich sterk dat in 2020 iedereen die wil werken aan het werk is. Werken in netwerken helpt daarbij en de WIN Werkkring is de proeftuin. Daarin vinden we samen uit wat wel en niet werkt en werken we continu aan verbetering. Elk jaar op de 1e dinsdag in september publiceren we de WIN Werk(t) Rede en op 21 maart delen we met elkaar het succes tijdens het WIN SmaakmakerFestival.

Deze blog is ook geplaatst op de website van MVO Nederland.

sept 2015

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha