Blog – Durven

13 februari 2015

Waar zijn we mee bezig?

Durven is het woord waarover ik schrijf voor het Kantelingsalfabet, een spontaan initiatief dat eind november is geboren en dat resulteert in een boek dat op 1 april verschijnt. Geen grap. Binnen vier maanden realiseren meer dan honderd mensen een boek van meer dan 350 pagina’s, twee events en een bloeiende community. Co-creatie in optima forma. In mijn hoofdstuk over Durven concludeer ik dat je om te kantelen geen grote durfal hoeft te zijn. Maar deze conclusie kreeg recent een bizarre wending door de zelfmoord van een goede bekende.

De aanleiding: hij had een fout gemaakt tijdens zijn werk. Hoe erg kan dat zijn, vraag je jezelf vertwijfeld af. Zeker als je de directe collega’s stil en ongemakkelijk bij elkaar ziet staan op de begrafenis. Stoere mannen die flauwe grappen maken met elkaar tijdens het werk, maar geen praters. Een prater was deze man ook niet, wel een perfectionist. Er is heel veel moed voor nodig om tot zo’n vreselijke daad te komen en het laat de nabestaanden achter met veel vragen. Het blijft mij ook bezighouden, omdat ik hoor en zie dat in heel veel organisaties angst heerst.

Angst

Angst is een slechte raadgever. Dat weet iedereen. Toch beheerst het de levens van veel werkenden. Angst om je baan te verliezen, je mond open te doen, buiten de boot te vallen, je hoofd boven het maaiveld uit te steken en dus ook angst om fouten te maken. Met desastreuze gevolgen. Een steeds grotere groep mensen voert opdrachten uit waar ze zelf niet (meer) in geloven, houdt werk in stand dat ook op een andere manier kan worden gerealiseerd, manifesteert zich door problemen door te schuiven, verschuilt zich achter de regels en wordt steeds onzichtbaarder in de organisatie. Hierdoor wordt je wereld steeds kleiner en de kans dat er een interventie van buiten komt steeds groter. De vicieuze cirkel moet worden doorbroken, want het systeem werkt niet meer.

Ambitie

Steeds meer mensen vragen zich openlijk af wat er misgaat als ze morgen het werk uit hun handen laten vallen. Tegelijkertijd vindt vrijwel iedereen het fijn om werk te doen wat er toe doet. Betaald werk is echter voor steeds minder mensen vanzelfsprekend. En dat is gek, want er is werk genoeg. Het vraagt om een andere manier van denken over en organiseren van werk. Een manier van werken die we met WIN met elkaar aan het ontdekken zijn, door van elkaar te leren in de praktijk. En het werkt! Hierdoor hebben we het aangedurfd om een mega ambitie te formuleren: in 2020 is iedereen die wil werken aan het werk. Dit vraagt wel om een andere manier van denken over en organiseren van werk.

De afgelopen twee jaar is duidelijk geworden dat er van onderaf een beweging gaande is die veel sterker is dan wat de politiek of grote machtsblokken van bovenaf kan bereiken. Vernieuwing ontstaat door gewoon te doen. Door de krachten te bundelen komt de beweging op gang. Als iedereen bereid is om een klein stapje buiten de gebaande paden te zetten dan wordt de ambitie realiteit. Ter inspiratie verschijnt op 21 maart 2015 het boek “Natuurlijk Werken met actuele ontwikkelingen die dit onderstrepen en verhalen van smaakmakers die illustreren dat het mogelijk is. Zij brengen -bewust of onbewust- de principes van werken in netwerken in praktijk. Gewone mensen, die laten zien dat je idealisme en zakelijkheid kunt combineren. Smaakmakers!

Deze blog illustreert een van de 10 WIN Principes – Stel een doel

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha