Blog  – Allemaal eigen baas

21 juni 2015

Over managen in 2025

Je zult maar manager zijn in deze tijd. Dan heb je het niet gemakkelijk. Klagen over managers is van alle tijden, maar over een paar jaar is dat niet meer nodig als je Tegenlicht moet geloven in “Het einde van de manager”. Dan zijn we met z’n allen baas over onszelf. Hoe fijn is dat?

Het is ontegenzeggelijk waar: de rol van de manager verandert. Maar dat geldt niet voor alle functies? Iedereen die over pakweg tien jaar nog aan het werk wil zijn, doet er goed aan om nu na te denken over de vraag waar je tegen die tijd je geld mee verdient. We zitten in een Verandering van tijdperk, zegt Jan Rotmans. Volgens hem zal Nederland de komende decennia transformeren naar een nieuwe samenleving waarin de machtsverhoudingen zoals we die nu kennen radicaal zijn omgegooid. Dit is geen idealistisch vergezicht, zegt hij. maar de onontkoombare uitkomst van de kantelperiode waarin Nederland zich nu bevindt.

In de lead

Met dit gegeven als uitgangspunt is het goed dat het Nive de discussie opent over de toekomst van het management vak. Het getuigt van leiderschap om als oudste platform van managers de lead te nemen in de aanloop naar het 100-jarig bestaan in 2025. Aanval is nog steeds de beste verdediging. Dat doet het Nive door een aansprekend programma aan te bieden aan een kwalitatief goed netwerk en de samenwerking tussen managers en interim managers niet uit de weg te gaan. Actief gebruikmaken van het lidmaatschap bevordert de discussie en het nadenken over de eigen toekomst. Dat is nodig!

De praktijk

Met mijn werk ben ik altijd als een van de eersten betrokken geweest bij grote vernieuwingen. De eerste automatiseringsprojecten, het gebruik van mobiel, de komst van Internet, digitalisering en nu modernisering van de arbeidsmarkt. Eerst als manager in loondienstverband en de laatste jaren als manager van mijn eigen bedrijf. Vanuit die rol kan ik bevestigen dat het vergezicht dat Jan Rotmans schetst al realiteit is. Het lidmaatschap van het Nive draagt bij aan mijn beeld op de toekomst van het managementvak en ik ben dan ook blij dat Marie-Thérèse Schlattman elk kwartaal een Nive-activiteit ook op de WIN agenda zet. Een echte WIN WIN WIN!

Ik herinner mij nog het optreden van Jos de Blok van Buurtzorg Nederland een paar jaar geleden. Hij was toen nog niet zo bekend als nu. “Die heeft makkelijk praten” werd er gezegd. “Over een paar jaar praat hij wel anders”. Inmiddels heeft Jos bijna 10.000 mensen in dienst en nog steeds geen managers. DSM heeft ook een nieuw business model. Het bedrijf transformeert van productiebedrijf naar kennisbedrijf, met een kleine vaste kern mensen en een grote flexibele schil er omheen. De geplande bijeenkomst met bestuursvoorzitter Fijke Sijbesma ging helaas niet door. Vanwege te weinig belangstelling. Het illustreert hoe weinig interesse er is voor echte vernieuwing. Henk Volberda van de Erasmusuniversiteit vertelde dat minder dan 10% van de bedrijven serieus kijkt naar de houdbaarheid van het eigen business model. De laatste tijd is er bij het Nive meer aandacht voor ethische vragen, de eigen rol en de meer zachte kant van managen. Dat is misschien nog wel het lastigste aspect aan de verandering van tijdperk. “Waarom verdienen vuilnismannen minder dan bankiers” vroeg Rutger Bregman zich af bij de jaaropening. “De toekomst is aan diegenen die snappen dat het gaat om WIN WIN WIN”, zegt Michael Jongeneel van Triodos. “Een goed evenwicht vinden tussen drie belangen: je eigenbelang, het bedrijfsresultaat en de maatschappelijke impact”.

De toekomst

Voor mij gaat het in de toekomst vooral om één vraag: welke waarde voeg je toe. Wat gaat er mis als jij je rol niet meer vervult. Als je die vraag als manager kunt beantwoorden met ‘niets’, dan heb je de komende decennia volop werk. Managen wordt in mijn ogen namelijk het vak van jezelf overbodig durven maken. Loslaten is de kunst. Automatiseren wat kan en medewerkers zodanig faciliteren dat ze geen manager meer nodig hebben. Eigenaarschap ontwikkelen; bij jezelf en de medewerkers. Met als gevolg dat het management vak zich in twee richtingen ontwikkelt: de visionair/leider en de coach. Alles wat daar tussen zit lost in de tijd op. Daar komt wel nieuw werk voor terug, maar in een andere vorm en het heeft veel vaker dan nu een tijdelijk karakter. In de WIN Werkkring zijn we met die nieuwe werkwereld praktijkervaring aan het opdoen.

Het is een persoonlijke keuze of je als (interim) manager mee wilt werken aan de toekomst van je vakgebied als manager. Het is prettig om dan een platform als Nive te hebben en een WIN Werkkring die dat ondersteunt. Je zult maar manager zijn. Volop werk aan de winkel!

Deze blog illustreert een van de WIN Principes – Vergroot je netwerk

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha