BinckBlogs #4 De Binckse Belofte

10 maart 2019

In de aanloop naar het WIN Werk(t)Festival op 21 maart in de Haagse Binckhorst schrijft smaakmaker Jaap Luikenaar een serie blogs als opwarmertje.

Het festival vindt plaats in de Binckhorst, een voormalig industrieterrein in Den Haag, het werkterrein van Sabrina Lindemann.

Mobiliseren

Die gedaanteverandering van de Binckhorst is volop aan de gang. Het oude bedrijventerrein wordt in de komende jaren aangevuld met woningen. Een ingrijpende verandering ook voor de huidige rauwe identiteit van het gebied. Veel industrie, garages en sloperijen vertrokken al naar elders. Lege bedrijfspanden, werkplaatsen en terreinen bleven achter. Sabrina Lindemann heeft in 2014 met het oprichten van I’M BINCK – hét platform van de Haagse Binckhorst de zittende ondernemers en gebruikers gemobiliseerd om zelf na te gaan denken over de toekomst van dit gebied. Organisch en van onderop, zoals dat heet. Maar opkomen voor de publieke ruimte en mensen daarvoor weten te mobiliseren, dat gaat niet zonder slag of stoot. Sabrina haalt er regelmatig het nieuws mee, vandaag nog in het AD.

Gelukkig heeft de financiële crisis mee geholpen dat niet alle panden werden afgebroken.  Zo kunnen nu gebouwen worden gerestaureerd of opgeknapt en krijgen een nieuwe functie: als woning, atelier, winkelpand of bedrijfsruimte. Sommige ondernemers zoals SECRID hebben zelf kansen opgepakt en zijn eigenaar van een oud pand geworden.

Kernwaarden

Om de eigenwaarde van de Binckhorst te bewaren en te verzekeren dat er ook in de toekomst goed wordt omgegaan met de kwaliteiten van het gebied, heeft I’M BINCK in 2017 samen met een brede groep betrokkenen de kernwaarden van  dit gebied in tekst en beeld geformuleerd.  Uitgangspunt bij de transformatie is namelijk dat het ruige, ruwe en rauwe karakter van de Binckhorst bewaard moet blijven. Tegelijkertijd moet je de nieuwe ontwikkelingen omarmen en onderdeel laten worden van het gebied.

I’M BINCK ziet zich als een platform van en voor belanghebbenden: bewoners, bedrijven, gemeente en projectontwikkelaars. Een fluïde, wisselende groep die constant ververst. Er vallen mensen af en er sluiten nieuw aan, rondom een harde kern. Om blijvend ‘power’ en zeggenschap te krijgen en ook voor de interne samenwerking tussen al die partijen (elk met zijn eigen belang) was het noodzakelijk dat de groep het gebied en elkaar eerst goed leerde kennen. Dat lukte via talrijke netwerkbijeenkomsten en rondetafelgesprekken. ‘Nu is men echt begaan met het gebied en staat niet langer alleen het cashen voorop’, zegt initiatiefnemer Lindemann. ‘We hebben kernwaarden geformuleerd, die de kwaliteiten van het gebied goed omschrijven. Want alleen roepen dat het zo een gaaf gebied is, is niet concreet genoeg. Die kernwaarden zijn vastgesteld door de gemeenteraad en opgenomen in de gebiedsaanpak en het omgevingsplan. Er kan nu echt niemand meer omheen.

De Binckse Belofte

Veel nadruk hebben Sabrina en haar ‘bincken’ de eerste jaren gelegd op de promotie van het gebied en op het feit dat hier de komende tien jaar echt iets bijzonders aan de gang is. De Binckhorst zorgde in de jaren vijftig en zestig voor de meeste (maak-)werkgelegenheid in Den Haag. Nu wil het die belangrijke plek zowel voor wonen als voor werken weer terugveroveren. ‘Het was lang vechten om aandacht voor onze experimentele aanpak te krijgen. Maar inmiddels staan we op de kaart en worden we gezien. Nu beginnen we te oogsten’, constateert Sabrina. Ze is verbinder, netwerker, doorzetter en duizendpoot tegelijk en dat heeft haar de titel ‘Koningin van de Binckhorst’ opgeleverd. Ze begon al in 2011 met deze klus en wil er zeker nog een paar jaar mee doorgaan. ‘We moeten scherp blijven en de discussie over de waarden van het gebied gaande houden…En niet verslappen’ laat ze er op volgen. ‘Er komen hier minstens 5000 woningen, maar het mag geen cleane binnenstedelijke VINEX-wijk worden. Mensen komen hier mogelijk tegenover een fabriekje of werkplaats te wonen. Dat kan discussie opleveren, drukte in de straat, maar met elkaar kom je tot innovatieve oplossingen. Dat is de ’Binckse Belofte’ waar ik voor ga.’

Sabrina is een van de smaakmakers op het WIN Werk(t) Festival op 21 maart 2020.

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha