#Arbeidsmarktdebat

13 november 2016

Goed nieuws voor iedereen die wil werken. Iedereen aan de slag is een pleidooi om te komen tot een integrale visie én aanpak van de arbeidsmarkt. Het is een initiatief van de ABU (de grootste werkgeversorganisatie voor de uitzendbranche) en vier andere koepelorganisaties. Het brengt de realisatie van de missie van WIN (een arbeidsmarkt met werk voor iedereen die wil werken) weer een stapje dichterbij.

Het statement Iedereen aan de slag is gebaseerd op drie uitgangspunten:

  • Koppel zekerheden niet aan een contractvorm (dezelfde basiszekerheden m.b.t. scholing, pensioen en arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden);
  • Zet in op blijvende ontwikkeling van werkenden (een opdracht aan werkenden om met regelmaat zelf te investeren in hun eigen ontwikkeling);
  • Zorg dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen (een inclusieve arbeidsmarkt)

Nog meer goed nieuws
Het statement werd gelanceerd tijdens het Nationale Arbeidsmarktdebat op 7 november dat de ABU organiseerde. Dat structurele veranderingen hard nodig zijn werd onderbouwd door vijf pitchers.
Martijn Aslander (Lifehacking/Permanent Beta) benadrukte het belang van leren leren, het ontwikkelen digitale vaardigheden en werken aan een flexibele/open attitude.
Frank van Kalshoven (De Argumentenfabriek/columnist Volkskrant) pleitte voor 7-jarig leer/werkcontract.
Mariëtte Patijn (FNV) is voorvechter van echte banen met meer zekerheid.
Raymond Puts (USG People) vindt leren/ontwikkelen cruciaal en is voorstander 5-jarig contract voor iedereen.
Jan Rotmans (Hoogleraar transitiekunde) had het over al lerende doen en al doende leren als kenmerk de werkmarkt (i.p.v. arbeidsmarkt) van de toekomst.

Maar ook teleurstelling
De ABU wil dat de toekomst van werken en werk het belangrijkste thema wordt in de verkiezingstijd. Vertegenwoordigers van verschillende partijen debatteerden rondom de thema’s technologische ontwikkeling, flexibilisering en de noodzakelijke hervorming. Het debat is terug te luisteren op BNR Nieuwsradio, maar bevatte geen nieuws. Het bleef bij het herhalen van bekende standpunten in plaats van te reflecteren op de pitchers. Het lijkt er op dat er een nieuwe groep met afstand tot de arbeidsmarkt bij is gekomen: politici. Tekenend was ook dat alle politici direct naar het debat waren verdwenen. Terug naar hun ivoren toren.


Goed dat we een proeftuin hebben
In de WIN Werkkring zien we in de praktijk wat het resultaat is als werkenden investeren in hun eigen ontwikkeling. Als ze ontdekken dat er een nieuw perspectief op werk is, dan komt er echt beweging op gang en ontstaat er meerwaarde; economisch en sociaal. Het is nu al mogelijk om een werkstructuur te adopteren waarin permanent ruimte is voor leren/ontwikkelen. Dit heeft niets met achtergrond, opleiding, leeftijd of contractvorm te maken, maar met een ondernemende houding en het uitgangspunt dat iedereen waarde kan toevoegen. We zien echter ook dat de kloof tussen werkenden en niet werkenden, vast en flex, werkgevers en werknemers, oud en jong enorm groot is. Initiatieven zoals het Statement Iedereen aan de slag moeten we daarom met beide handen aangrijpen.

Lees ook:

 

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha