WIN Zoomsessie

Klein is het nieuwe groot

In een WIN Zoomsessie doe je met 3-9 deelnemers ervaring op hoe werken in netwerken werkt.

Iedereen met een open mindset is welkom. We gaan met elkaar aan de slag met een actueel werkgerelateerd onderwerp van een van de deelnemers. Het doel is om iedereen nieuwe energie te geven.

Op 7 oktober van 20-22 uur is Mahir Özdemir van Unlocqed aanwezig om een toelichting te geven op het nieuwe matchingsplatform dat.vooral voor latent werkzoekenden een uitkomst kan zijn. Want je kunt er namelijk met een gerust hart een profiel achterlaten, zónder persoonskenmerken. Dus wèl met informatie over je kennis, kunde en kwaliteit, maar zonder daarbij naam, leeftijd, geslacht en woonplaats prijs te geven.

Met elkaar kom je verder

Deze bijeenkomst wordt gefaciliteerd door smaakmaker Irmgard Bomers van WIN, een community of practice die fungeert als proeftuin voor de toekomst van werk. Met elkaar ontwikkelen we onszelf als professional in de nieuwe economie. We zeggen niemand hoe het anders moet, maar laten liever zien hoe het anders kan vanuit een winwinwin perspectief dat is beschreven in het boek “Wat een geluk, een lifehack voor je werk’. De lifehack is het resultaat van zeven jaar pionieren in de proeftuin.

En dat is niet duur

Deelname aan de WIN Werksessie is gratis voor smaakmakers. Losse deelname kost EUR 7,50 per keer. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen via Zoom op je pc of mobiel.

Irmgard Bomers (1958) besloot in 2011 vrijwillig haar dienstverband te beëindigen met een idee om cultureel ondernemerschap te stimuleren. Met WIN heeft ze in 2016 de NSvP Challengeprijs Innovatief in Werk gewonnen. WIN (werken in netwerken) heeft zich ontwikkeld tot een proeftuin voor de toekomst van werk en is een non-profit activiteit van haar eigen bedrijf WIN Recept geworden. Ze is schrijver van Mijlpalenboekjes (waaronder de WIN-trilogie) en co-auteur van Nieuwe Business Modellen – samenwerken aan waardecreatie en het Kantelingsalfabet en actief betrokken bij de ontwikkeling van de Haagse Binckhorst als klaslokaal voor de transitie.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha