WIN Werksessie

Klein is het nieuwe groot

In een WIN Zoomsessie doe je met 3-9 deelnemers ervaring op hoe werken in netwerken werkt.

Iedereen met een open mindset is welkom. We gaan met elkaar aan de slag met een actueel werkgerelateerd onderwerp van een van de deelnemers. Het doel is om iedereen nieuwe energie te geven.

Op 21 oktober van 19.30-21.00 uur is Ming Chan, initiatiefnemer van het Project WIN WIN te gast. Een unieke woon/werkoplossing die een economie waarin welvaart en welzijn hand in hand gaan dichterbij brengt. Zou jij in zo’n mini-stad willen wonen en werken en hoe zouden we kunnen bijdragen aan de realisatie van dit onorthodoxe idee.

Met elkaar kom je verder

Deze bijeenkomst wordt gefaciliteerd door smaakmaker Irmgard Bomers van WIN, een community of practice die fungeert als proeftuin voor de toekomst van werk. Met elkaar ontwikkelen we onszelf als professional in de nieuwe economie. We zeggen niemand hoe het anders moet, maar laten liever zien hoe het anders kan vanuit een winwinwin perspectief dat is beschreven in het boek “Wat een geluk, een lifehack voor je werk’. De inhoud is het resultaat van zeven jaar pionieren in de proeftuin.

En dat is niet duur

Deelname aan de WIN Werksessie is gratis voor smaakmakers en op uitnodiging. Losse deelname kost EUR 7,50 per keer. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen via Zoom op je pc of mobiel.

Irmgard Bomers (1958) besloot in 2011 vrijwillig haar dienstverband te beëindigen met een idee om cultureel ondernemerschap te stimuleren. Met WIN heeft ze in 2016 de NSvP Challengeprijs Innovatief in Werk gewonnen. WIN (werken in netwerken) heeft zich ontwikkeld tot een proeftuin voor de toekomst van werk en is een non-profit activiteit van haar eigen bedrijf WIN Recept geworden. Ze is schrijver van Mijlpalenboekjes (waaronder de WIN-trilogie) en co-auteur van Nieuwe Business Modellen – samenwerken aan waardecreatie en het Kantelingsalfabet en actief in ontwikkeling van de Haagse Binckhorst.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha