woensdag 20 sep

WIN Start-up Meeting Westland

Iedere tweede woensdag van de maand (met uitzondering van de komende editie) een kleinschalige informele bijeenkomst waarin een nieuw perspectief op werk centraal staat. Iedereen met een open mindset is welkom.

Een vooruitblik op de avond-meeting op 20 september, om 19.00 uur in De Naald.

De tuinbouw zit in het hart van de Westlanders en is door de lange historie bepalend voor de culturele waarde. Die waarde wil je behouden. Hoe kun je daar vruchtbaar over communiceren. We zullen die avond met Jos Kester het mooiste Westland-verhaal van bevlogen Westlanders delen, vanuit een creatieve ervaring.

De WIN Start-up Meeting is een initiatief van André Bruijn, gangmaker van de WIN Werkkring Westland.

WIN (werken in netwerken) is een nieuwe ondernemende manier van samen werken, in de context van de nieuwe economie. De WIN Werkkring fungeert als een proeftuin voor de toekomstige arbeidsmarkt. Met elkaar vinden we uit wat wel en niet werkt. We zeggen niemand hoe het anders moet, maar laten liever zien hoe het anders kan. Kijk ter inspiratie op Part-up.

Meedoen is samen WINnen

Door actief te worden in de WIN Werkkring ontwikkel je jezelf tot professional in de nieuwe economie en draag je bij aan de ontwikkeling van een circulaire arbeidsmarkt, waarin er werk is voor iedereen die wil werken.

De Naald

Locatie:
Westlandtheater “De Naald”
Stokdijkkade 3
2671GW    Naaldwijk

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha