donderdag 17 okt

WIN Werk(t) Sessie Utrecht

Iedere derde donderdag van de maand van 20-22 uur een kleinschalige informele bijeenkomst waarin je ervaart hoe werken in netwerken werkt. Iedereen met een open mindset is welkom.

 

Een WIN Werk(t) Kring is een open community met ondernemende mensen voor het delen en creëren van werk(ervaring). Het is een community of practice die fungeert als proeftuin voor de toekomst van werk. Met elkaar vinden we uit wat wel en niet werkt en werken we continue aan verbetering. We zeggen niemand hoe het anders moet, maar laten liever zien hoe het anders kan aan de hand van de WIN WIN WIN formule.

 

Met elkaar kom je verder

WIN (werken in netwerken) is een nieuwe ondernemende manier van je werk organiseren, die toepasbaar is in elke werksituatie. Het geeft je meer flexibiliteit en ruimte in je werk.

Iedereen kan een keer gratis deelnemen aan een WIN Werk(t) Sessie en ontvangt daarna het WIN e-boek Natuurlijk Werken. Om onbeperkt gebruik te kunnen maken van de sessies meld je je aan voor WIN Zelfontwikkeling (EUR 60,50 per jaar).

Consumpties zijn voor eigen rekening!

Door actief mee te doen ontwikkel je jezelf tot professional in de nieuwe economie én draag je bij aan de ontwikkeling van een moderne arbeidsmarkt met werk voor iedereen die wil werken, ongeacht opleiding, achtergrond en leeftijd.

The 5th

Locatie:

The 5th
Neude 5
Utrecht

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha