WIN Lustrum Blog #2 Flexibiliteit

25 februari 2018

Jaap Luikenaar schrijft een serie blogs als opwarmertje voor de lustrumeditie van het jaarlijkse WIN Werk(t) Festival op 21 maart a.s. bij Seats2Meet in Utrecht-CS. Deze blog gaat over het thema:  Flexibel werken wie wil dat nou niet?’ 

Een breed begrip

Het is een aantrekkelijk thema. Expres zo gekozen. En natuurlijk bedoeld om meer bezoekers naar het vijfde WIN Werk(t) Festival te lokken. Want flexibel, dat toch een woord wat lekker in het gehoor ligt?

Nou, niet altijd en niet overal. Een maand geleden stond het nog in menig krant: ‘Duitsers voelen niets voor meer flexibiliteit’. Nee, want – om even flink te generaleren – dat past natuurlijk niet bij hun ‘Gründlichkeit ‘en ‘Ordnung muss sein’. Het onderzoek ging over de achturige werkdag. Uit een enquête kwam naar voren dat bijna 70 % het liefst gewoon van 9.00 – 17.00 uur werkt.

Of ze daarom niet voor meer flexibiliteit voelen, is nog maar de vraag. Want flexibiliteit gaat immers over zoveel meer dan alleen vaste werktijden of een vaste werkplek. In 2000 werd in ons land de Wet Flexibel Werken ingevoerd, het woord flexwerker was geboren. Werknemers kregen het recht om aan hun baas te vragen of zij meer of minder mochten gaan werken. Eventueel ook thuis. Let wel: het recht om te vragen…  Zestien jaar later is de naam van deze wet veranderd in de Wet Aanpassing Arbeidsduur en is Nederland wereldwijd koploper in flexibel werken.  Ook hier vanwege het inzicht dat flexibiliteit over zoveel meer gaat dat het aantal uren dat je per dag of per week draait.

Houding en gedrag

Flexibiliteit heeft te maken met je aanpassingsvermogen, met snel en soepel kunnen schakelen. Het gaat over je wendbaarheid, ruimte in je werk creëren en andere manieren van werken. Niet alleen, maar samen met anderen. Over een groot voorstellingsvermogen, nieuwsgierigheid, ideeënrijkdom en kansen zien, over iets speciaals doen, experimenteren, fouten durven maken en ervan willen leren, een andere aanpak durven kiezen en buiten de betreden paden lopen. Soepel om kunnen gaan met tegenslag, met drempels of als zaken niet lopen zoals aanvankelijk de bedoeling was. En vooral over niet meteen in de stress schieten.

Kortom, het heeft te maken met een flexibele geest en een flexibele houding. Daartoe ben je het best in staat, als je werk doet dat bij je past of daar uitzicht op hebt. Of daaraan werkt.

Door zo flexibel te denken en te werken zijn initiatieven als Part-up ontstaan: een online platform waar mensen zich rond thema’s kunnen organiseren, elkaar kunnen opzoeken en projecten ontwikkelen. Niet in een gebouw of organisatie, maar in een netwerk. WIN (werken in netwerken) maakt er al jaren dagelijks gebruik van. Maar ook ministeries, bedrijven, heel veel zzp-ers zijn bij Part-up aangesloten.

De mensen die betrokken zijn bij De Werkvereniging werken aan zorg en sociale zekerheid voor moderne werkenden. Want laten we wel zijn: flexibiliteit vraagt ook om bepaalde zekerheden. Zorgcoöperaties zijn eveneens een uitvinding van flexibele geesten: burgerinitiatieven om in buurten en wijken de zorg en welzijn zelf te organiseren, vaak als aanvulling op bestaande, door de overheid geregelde voorzieningen, zoals in Noord Scheveningen.

Het Permanent FutureLab draagt ook bij aan meer flexibiliteit: je ontdekt en ervaart allerlei technologische nieuwigheden. En omdat je niet de enige bent in het lab, kom je ook in aanraking met andere nieuwsgierigen en wie weet wat voor stof een ontmoetingen zo’n toevallige passant niet kan opleveren: ‘serendipiteit’ heet dat met een niet alledaags woord. Lees ter verduidelijking deze blog over het festival maar eens.

Informeel en ongedwongen

Waarom nu uitgerekend deze voorbeelden van ‘meer flexibiliteit’ hier genoemd?

Wel, op het Festival (voor twitteraars: #WWF18) ontmoet je mensen die erbij betrokkenen zijn. Zij delen hun ervaringen en je kunt ze alles vragen. In een informele en ongedwongen sfeer. En wat als al die nieuwigheid over het nieuwe werken en alle ideeën rond andere, onbekende en flexibele werkvormen niet vertrouwt? Kom ook dan vooral langs, want tijdens het WIN Werk(t) Festival gaat het ook juist over dat soort drempels. Je wint er tijd, geld en vertrouwen dat het allemaal wél kan. Je ontmoet collega’s die ook voor die keuze hebben gestaan en ervaart net als zij de vrijheid en energie van flexibel werken in netwerken.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha