WIN Interview – theatervrouw Mieke de Wit

5 juni 2014

“Beweging én rust gekregen”

We hebben elkaar eind 2011 voor het eerst ontmoet. Mieke was toen net een paar maanden aan de slag als directeur van het Laaktheater. De verbinding kwam tot stand via Den Haag Culturele Hoofdstad. Mieke had slapeloze nachten, omdat de financiën van het theater niet op orde waren. Sinds die tijd is er veel veranderd.

Vertrouw op je kracht

We hebben als team gekozen om op onze kracht te vertrouwen: community art in de wijk realiseren. Dus niet onze spaarzame capaciteit verdoen met ruimtes verhuren omwille van meer inkomsten. Dat zou wellicht op korte termijn enig soelaas hebben geboden, maar daar worden we niet blij van. Als je nu ziet welke projecten we draaien met een super-klein team (2,6 fte), dan ben ik daar ongelooflijk trots op. We zorgen voor een pluriform programma, met voor elk wat wils, zowel in ons eigen theater als in de wijk. Een filmclub, de Smaak van Laak, gratis voedselbankvoorstellingen, kindertheater met Poolse vrouwen, voorlezende vaders op Vaderdag en Big Bang, een voorstelling met oudere vrouwen uit allerlei windrichtingen. Het voorziet in een enorme behoefte, want we zitten regelmatig vol. Daardoor zijn we als cultuuranker in de wijk een steeds leukere ontmoetingsplek geworden voor steeds meer mensen.

De knop omzetten

Ik ben nog steeds druk, maar absoluut rustiger geworden. Dat komt omdat ik meer vertrouwen heb gekregen en meer tijd neem om dingen voor elkaar te krijgen. Voor mijzelf heb ik op enig moment de knop omgedraaid. Ik heb geaccepteerd dat er minder geld is en ben gestopt met het zeuren daarover. Gewoon gekeken wat wel mogelijk is. Dat heeft voor een doorbraak gezorgd, want dan merk je dat je steeds meer hulp krijgt. Mensen komen naar je toe en we werken veel met gesloten beurzen. Ik zorg ervoor dat we ons steeds op een andere groep richten. Daardoor wordt ons netwerk steeds groter. Een mooi voorbeeld hoe werken in netwerken in de praktijk werkt.

Minder papieren tijgers

Ik zou graag meer tijd willen besteden aan het echte werk. Nu ben ik een derde van onze schaarse capaciteit kwijt aan het doen van fondsaanvragen. De fondsen willen nooit 100% betalen, dus je moet minimaal van vijf partijen geld zien te krijgen. Je krijgt veel meer waarde voor je geld als deze systematiek wordt veranderd. Nu houden we elkaar druk bezig met papier en dat kan toch niet de bedoeling zijn. De volgende Kunstenplan-periode komt er aan, waar onze subsidie voor de komende vier jaar van afhangt. Het zou prettig zijn als van tevoren duidelijk is wat de speerpunten van de gemeente c.q. het stadsdeel zijn. Dan kun je daar tijdig op anticiperen.

Maar ook hiervoor geldt: ik concentreer me op de wijkprojecten. Het volgende project is al weer in voorbereiding: Oogst, een theaterproject in de moestuinen aan de Schimmelweg in Den Haag, samen met de tuinders, professionals en vrijwilligers.

www.laaktheater.nl

Irmgard Bomers interviewt regelmatig smaakmakers die de principes van werk in netwerken in praktijk brengen. 

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha