Symposium Basisinkomen

Het Netwerk Politieke Innovatie (NPI) organiseert op 16 oktober van 14-17.30u een symposium met als doel een serieus debat over het basisinkomen, met al hetgeen daarmee samenhangt, te openen en verdere discussie te bevorderen.

Een radicale verandering van arbeidsmarkt en sociale zekerheid is geen kleinigheid, maar een kernpunt voor de toekomst van onze samenleving en onze economie. Het is de overtuiging van het NPI dat de vrees om daar goed naar te kijken ons verlamt en de ontwikkeling zal afremmen, zo niet tegengaan. Vandaar dat het NPI via dit symposium een nieuwe poging wil doen om de patstelling te doorbreken.

Het NPI heeft daarvoor een programma voor onderzoek gemaakt dat na voltooiing een beter fundament voor een rationele politieke discussie en besluitvorming oplevert.

Voorlopig programma:

14:00 Inloop
14:20 Opening door middagvoorzitter Peter van Hoesel (emeritus hoogleraar Beleidsonderzoek en voorzitter NPI)
14:30  Presentatie van Nele Lijnen (Belgisch parlementslid) n.a.v. haar boek ‘Win for Life’ waarin zij pleit voor een basisinkomen en verwijst naar het NPI-onderzoeksvoorstel als een kansrijke richting
15:00 Overhandiging van het boek van Nele Lijnen aan een vertegenwoordiger van het ministerie van SZW en/of van de SER
15:10 Een visie vanuit het ministerie van SZW
15:30 Inleiding van Wim Suyker (programmaleider overheidsfinanciën van het CPB) over onderzoeksmogelijkheden m.b.t. de invoering van een basisinkomen
15:50 Een visie vanuit de SER (onder voorbehoud, er is nog geen toezegging)
16:10 Afsluiting door de middagvoorzitter
16:15 Borrel
Deelname aan het symposium is gratis, maar het NPI zoekt wel sponsoren om de kosten te dekken.
Bijdragen kan  via bankrekening NL07 INGB 0004 3746 91 tnv APM Groep onder vermelding van bijdrage symposium NPI.
Desgewenst ontvang je voor je bijdrage een factuur (PDF) met vermelding van de BTW. Aanvragen van de factuur via netwerkpi@gmail.com.

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Nieuwspoort

Locatie:

Nieuwspoort (zaal Wandelganger)
Lange Poten 10,
2511 CL Den Haag

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha