SDG bijeenkomst – Hoe duurzaam is onze welvaart

16 mei 9.30-12.30

Op 15 mei worden twee rapportages gepubliceerd en aan de Tweede Kamer aangeboden: De ‘Monitor Brede Welvaart en Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ van het CBS én de derde SDG Rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’. Deze twee rapportages geven een goed beeld van hoe Nederland ervoor staat op het gebied van duurzame ontwikkeling en hoe de (lokale) overheden en maatschappij bijdragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs). Bovendien is begin dit jaar de SDG-toets gelanceerd, wat een positieve bijdrage kan leveren aan duurzame ontwikkeling door middel van goede wet- en regelgeving.

De lancering van deze rapportages vormt een mooie aanleiding om onszelf de vraag te stellen: ‘Hoe duurzaam is onze welvaart?’ en te bespreken hoe het gaat met de uitvoering van de SDGs in en door Nederland en wat we samen (nog meer) kunnen doen voor de wereld die we willen in 2030. Daarom organiseren Building Change en SDG Charter, met medewerking van VNO-NCW, MKB Nederland, Global Compact Netwerk Nederland, NWO-WOTRO Science for Global Development, Nationale Jeugdraad, VNG Internationaal en de Rijksoverheid, op donderdag 16 mei in Nieuwspoort de bijeenkomst ‘Hoe duurzaam is onze welvaart? Nederland en de SDGs.

Na de presentaties van de twee rapportages, vinden drie panelgesprekken plaats tussen Tweede Kamerleden en sleutelpersonen uit het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld over thema’s waar we in Nederland op achterlopen, maar waar we ook grote kansen zien, te weten: klimaat en energie, gendergelijkheid en de mondiale voetafdruk. De grootste kansen die naar voren komen tijdens het debat, worden opgenomen in de SDGRoutekaart van het SDG Charter. Om zo samen actief onze schouders te zetten op het dichterbij brengen van de SDGs in Nederland en wereldwijd.

Nieuwspoort

Locatie:
Nieuwspoort

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. In de nieuwe economie gaan welvaart en welzijn hand in hand. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Deel dit bericht!

@werkinnetwerken #zdha