Samen werken aan betekenisvol werk

14 mei in Den Haag – Bijeenkomst CAOP Samen werken een betekenis vol werk

Programma

13.00 uur Ontvangst

13.15 uur Woord van welkom – Philip Geelkerken, directeur/bestuurder CAOP

13.25 uur De zin van betekenisvol werk: een inleiding, Niels-Ingvar Boer, afdelingshoofd Strategische kennisontwikkeling CAOP

13.50 uur Presentatie boek ’17 verhalen over Betekenisvol Werk’

14.15 uur Deelsessie ronde 1, keuze uit vier sessies

  • Betekenisvol werken: Naar een nieuwe sturingsfilosofie – Thijs Jansen, medeoprichter en directeur Stichting Beroepseer
  • Een ontdekkingstocht naar de betekenis van je eigen werk – Linda van der Marel, adviseur zorg CAOP
  • Een kijkje in de keuken: betekenisvol schoonmaakwerk – Sandra van Meer en Inge Dilven, Vebego
  • Het effect van technologie op betekenisvolheid van werk – Wilco Brinkman, programmamanager Technologie&Werk CAOP

15.30 uur Deelsessie ronde 2, keuze uit vijf sessies

  • Weten voor wie je werkt – Klaas Mulder, filosoof en organisatieadviseur
  • Betekenisvolle woorden voor en binnen het werk – Irene Trimp senior communicatieadviseur CAOP
  • De invloed van de (sociale) omgeving op betekenisvol werk – Marjolein van Dijk, senior adviseur en coördinator integriteit CAOP
  • Prikkelende dilemma’s over motiverende prikkels – Margot Stolker, adviseur Onderwijs CAOP
  • De 7 doodzondes van leidinggevenden, Niels-Ingvar Boer, afdelingshoofd Strategische Kennisontwikkeling CAOP

16.30 uur Afsluiting en borrel

Doelgroep
Iedereen is welkom voor deze bijeenkomst,ongeacht in welke sector je werkt of welke functie je hebt. Naast bestuurders, leidinggevenden, hr-medewerkers en medezeggenschapsleden nodigen we nadrukkelijk ook de professionals van de werkvloer uit. Omdat het gesprek tussen werkgevers en werknemers zinvol en nodig is om betekenisvol werk vorm te geven in organisaties, willen we onder de deelnemers een zo goed en evenwichtig mogelijke spreiding.

CAOP

Locatie:
CAOP
Lange Voorhout 13 in Den Haag.

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. In de nieuwe economie gaan welvaart en welzijn hand in hand. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Deel dit bericht!

@werkinnetwerken #zdha