De praktijk in Ede-zuid

13 december 2016

Hoogbouwwijk Ede-Zuid: 8 flats, 900 woningen, 1.500 bewoners en 40 verschillende nationaliteiten. Een bijzondere wijk, waar het risico op ‘langs elkaar heen leven’ groot is. Een groep bewoners probeert hier samen met het wijkteam verandering in te brengen. Hun motto: ’Hoogbouw Ede-Zuid, deel ik met mijn buren!’. Een praktijkvoorbeeld van werken in netwerken, waarbij het Shared Value Centre de procesbegeleiding verzorgt.

De aanpak

Wijkbewoners werken samen met de gemeente Ede aan een mooie, prettige en dynamische wijk waar iedereen een bijdrage aan kan en mag leveren. Samen zijn ze met elkaar deze reis aangegaan. Samen werken vanuit gedeelde waarden en al doende leren wat wel en niet werkt. De initiatiefnemers nodigen iedereen uit om vanuit eigen talent, drijfveren en passie een bijdrage te leveren aan hun perspectief. De gemeente ondersteunt daar waar nodig, waarbij het wijkteam vaak eerste aanspreekpunt is. De gemeente en de wijkbewoners worden daarbij ondersteund door Geni Horstink en Caroline Rijnbeek. Zij begeleiden het proces vanuit hun eigen talent en maken gebruik van de Shared Value benadering. Een ervaringsgerichte procesaanpak die in essentie is gericht op de transformatie van probleem gestuurd werken, naar perspectief gedreven samen werken en samen leven. Door het centraal stellen van eigen passies, talenten en drijfveren en mensen en organisaties te faciliteren hiernaar te leren (samen) leven en (samen) werken. In Ede zorgen Geni en Caroline dat de bewoners en professionals vanuit hun eigen talent bijdrage kunnen leveren aan het gezamenlijke perspectief en de gemeente (en andere maatschappelijke organisaties) hen op het juiste moment faciliteert met de juiste middelen en op deze wijze ook haar eigen doelstellingen realiseert.

Resultaat binnen een jaar

Zo ontwikkelen buurtbewoners een ontmoetingsplek met elkaar in de flat de Elskamp. Een plek waar bewoners nu maandelijks samen koken en eten en wekelijks koffie drinken. De volgende stap is dat deze ruimte opgeknapt wordt en volledig gerund wordt door bewoners. Een aantal bewoners heeft een stichting Vrienden van de Hoogbouw opgezet die zich inzet voor financiële ondersteuning van initiatieven. Zoals een aantrekkelijke ontmoetingsplek waar ook jongeren zich thuis voelen. Wat echt anders gaat is dat initiatiefnemers telkens zelf de leiding houden van hun initiatief en dat die wensenergie leidend is. Anderen/professionals kunnen hier op aansluiten, door het initiatief te faciliteren, hulp en kennis te bieden. De samenwerking tussen bewoners en de verschillende partijen als gemeente, politie, woningbouwcoöperatie is daardoor verbeterd. Iedereen zoekt binnen zijn organisatie naar de mogelijkheden om de initiatieven te ondersteunen. Onlangs is de gedeputeerde van de Provinciale Staten van Gelderland samen met een delegatie van de directie van de gemeente Ede op werkbezoek geweest. Ze waren erg enthousiast over de energie bij bewoners, professionals en ambtenaren die erbij betrokken zijn en blij verrast over de resultaten die al bereikt zijn.  

Het uiteindelijke doel

De volgende stap is dat deze manier van samen werken structureler wordt opgepakt en de gemeente op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar nu steviger inzet op het werken in netwerken vanuit de shared value filosofie, met als doel blijvende waarde voor alle betrokkenen. Dat kost tijd en een lange adem. Dat is de meerwaarde van de werkwijze van WIN. 

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha