(On)gewenst gedrag op het werk – netwerkbijeenkomst

15 november 2018 12.00-17.00 uur (als onderdeel van de Week van de Werkstress)

Op donderdag 15 november 2018 organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in dit kader de netwerkbijeenkomst ‘(On)gewenst gedrag op het werk; moet toch kunnen?! Hoe de OR kan bijdragen aan een veilige werkomgeving’.

Seksuele intimidatie, pesten, discriminatie. Te veel mensen hebben nog altijd te maken met ongewenst gedrag op het werk. Dit kan grote gevolgen hebben, voor henzelf, hun gezin, maar ook de collega’s en de prestaties van de organisatie. Hoe voorkomen we dit? Of nog beter: hoe kunnen we met elkaar stappen zetten om te zorgen voor een goede en veilige werkomgeving?

De OR of personeelsvertegenwoordiging kent de werkvloer. In eerste instantie zijn werkgevers verantwoordelijk voor het beleid om ongewenste omgangsvormen te voorkomen en tegen te gaan. Maar u kunt als OR een belangrijke signalerende en ondersteunende rol vervullen bij de opzet van dit beleid. Daarnaast stimuleert de OR dat ongewenst gedrag bespreekbaar wordt gemaakt. Het ministerie van SZW wil de medezeggenschap in Nederland actief ondersteunen op dit complexe thema.

Tijdens de middag zal Marijke Roskam u begeleiden tijdens een afwisselend programma met bijdragen van onder meer het College voor de Rechten van de Mens, SBI- Formaat en de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Naast interessante sprekers en inspirerende deelsessies met veel aandacht voor de praktijk, is er ook voldoende ruimte om in gesprek te gaan met andere deelnemers in een informele en open setting.

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Wijkcentrum Mariahoeve

Locatie:

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha