Nive Masterclass Dienen en deugen in bestuur en leiderschap

Nive Masterclass 28 maart 15-18 uur
Dienen en Deugen – Een reflectie op kracht & kwetsbaarheid in bestuur en leiderschap

Bestuurders en topmanagers staan dagelijks in het brandpunt van de maatschappelijke aandacht. De verwachtingen over hun functioneren zijn terecht hooggespannen. Vaak is die aandacht niet positief en domineren de incidenten in de berichtgeving: dwalen, falen en schandalen voeren de boventoon. De vraag is of dit recht doet aan de pluriforme werkelijkheid van bestuur en topmanagement.

In deze Masterclass Dienen en Deugen bekijkt René Weijers de werkelijkheid van bestuurders daarom vanuit een andere invalshoek: wanneer gaat het goed en waarom gaat het goed? Veel topbestuurders weten met hun organisatie waarde te creëren. Ze leveren een bijdrage die er toe doet. Het blijkt dat goede topbestuurders niet alleen bekwaam zijn, maar ook deugdzaam. Zij dienen door effectief om te gaan met complexiteit en deugen door tegelijkertijd te varen op een moreel kompas.

Programma

15.00 uur Ontvangst
15.30 uur Start Masterclass
18.00 uur Netwerkborrel

 

Wat levert deze Masterclass je op?

  • Essentiële inzichten over ‘goed bestuur’ en leiderschap in topposities.
  • Zicht op het repertoire in het hanteren van complexiteit en onzekerheid.
  • De betekenis van bekwaamheid en deugdzaamheid in de top.
  • Aansprekende praktijkvoorbeelden.


Kosten

Normaal EUR 145. Deelnemers aan WIN WIN WIN Zelforganisatie betalen EUR 50. Prijzen excl. 21% BTW. Op het aanmeldformulier WIN vermelden. Je ontvangt een rekening van Nive.

Over het Nive
Het Nive is het managersplatform van Nederland. In 1925 opgericht en daarmee de oudste managersvereniging van ons land. Nog steeds actief en springlevend. Via hun leden bereiken ze ruim 30.000 managers. Bij de grote bedrijven, maar ook in het MKB.

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Miele Experience Center

Locatie:
Miele Experiencecenter
De Limiet 2
Vianen

Deel dit bericht!

@werkinnetwerken #zdha