Meeting the Market

Gemeente Den Haag zoekt ondernemers en managers om samen na te denken over innovatieve oplossingen voor de stad Den Haag. Denk en praat mee op vrijdag 23 juni 2017, 12:00 uur.

Den Haag staat voor grote uitdagingen op het gebied van groenvoorziening, duurzaamheid, bouw, veiligheid, integratie, verkeer en vervoer, arbeidsmarkt en sociale cohesie. De gemeente kan en wil deze vraagstukken niet alleen oplossen, maar wil dat samen met de markt doen. Tijdens Meeting the Market gaan we met elkaar zoek naar innovatieve oplossingen voor actuele beleidsopgaven.

Ben jij ondernemer en heb je een antwoord op brandende vragen als:

  • Passief alarmeringssysteem Wat zijn de mogelijkheden voor passieve alarmering (bijv. via sensoren zoals, kraan is lang niet aan geweest of WC lang niet doorgespoeld)? Dit als alternatief voor actieve alarmering waarbij mensen zelf actief hulp moeten inroepen.
  • Innovatie in ondersteuning thuis Hoe kan de gemeente zorgaanbieders stimuleren, prikkelen of helpen om tot een samenhangend aanbod van hulp en ondersteuning voor de klant te komen? Hoe kan de samenwerking tussen de zorgaanbieders op gang gebracht worden, ondersteund worden en op een efficiënte manier worden vorm gegeven? Hoe leg je dwarsverbanden in een verkokerde (en concurrerende) zorgwereld?
  • Sport voor iedereen Welk sportaanbod zou in de stad nog meer ontwikkeld kunnen worden voor inactieve volwassenen en Hagenaars en wat zou de rol van de gemeente daarin kunnen zijn zonder daarbij in de financieringsrol te schieten?
  • Elektrisch vervoer in de stad bevorderen Wat kunnen jullie doen om ons te helpen mensen intrinsiek te motiveren op korte termijn elektrisch vervoer in te zetten?
  • Deeleconomie bevorderen onder armere bevolking Juist armere mensen maken weinig gebruik van sharingplatforms zoals autodelen (95% HBO+). Hoe krijg je die mensen mee?
  • Duurzaam bedrijfskleding inkopen Hoe stimuleren wij als gemeenten het duurzaam ondernemerschap bij de leveranciers van bedrijfskleding? Welke eisen en voorwaarden kan de gemeenten bij de inkoop van de bedrijfskleding stellen zodat wij zaken doen met duurzame koplopers.
  • Hoe geven we bouwmaterialen een tweede leven, hoe ziet het ideale recyclepunt voor bouwmaterialen eruit?
  • Sociaal ondernemen bevorderen Hoe kan de gemeente de intrinsieke motivatie van ondernemers om kwetsbare groepen een plek te geven in hun hun bedrijf stimuleren. Hoe kunnen wij als gemeente het  sociaal inclusieve werkgeverschap bevorderen; niet omdat het moet maar omdat het kan?
  • Oases in de bruisende stad Hoe creëren we rustpunten in een stad die steeds drukker en voller wordt. Als we de stad niet op slot willen zetten voor evenementen, moeten we ook een aanbod creëren voor de liefhebbers van rust.
  • ICT/Communicatieplatform voor gemeentelijke evenementen Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat alle gemeentelijke evenementen gebruik gaan maken van één platform voor communicatie en registratie?

Meeting the Market is een vrijplaats voor innovatieve ideeën. Centraal in het programma staan innovatiesessies waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten. De gemeente kan in deze kleine en interactieve sessies kennis maken met ondernemers die een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de beleidsdoelen. Ondernemers krijgen een kijkje in de keuken bij de gemeente, kunnen meedenken over de oplossingen voor beleidsvragen en kunnen hun producten en diensten voor het voetlicht brengen.

Vraag vindt aanbod en aanbod vindt vraag. Er is ruimte voor meer onderwerpen, naast de hierboven genoemde vragen. Wij horen graag wat jij zou willen bespreken. Je bent als ondernemer van harte uitgenodigd om zelf een onderwerp aan te dragen via info@meetingthemarket.nl. Wij maken hier graag ruimte voor in het programma.

Pitch voor 5 meest innovatieve ideeën

We zoeken tevens ondernemers, die een product of dienst kunnen aanbieden waar de gemeente nog helemaal niet aan gedacht heeft. Heb je een innovatieve oplossing voor een nog niet onderkend probleem, mail jouw idee dan naar info@meetingthemarket.nl en meld je aan voor Meeting the Market. Wij maken een selectie van de 5 meest innovatieve ideeën en deze ondernemers mogen hun pitch houden tijdens deze middag. Grijp deze mooie kans!

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Bink Rooftop

Locatie: Bink Rooftop, Den Haag

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha