Kenniscafé de Broedplaats

Wat kan wetenschap bijdragen aan product- en bedrijfsinformatie?

Bijvoorbeeld in de ontwikkeling van Kipster? Oprichter Ruud Zanders vertelt erover tijdens kenniscafé De Broedplaats van ACCEZ.
Sinds begin dit jaar voert ACCEZ samen met onderzoekers dynamische projecten uit in de Binckhorst en het Groene Hart. Onderzoekers vertellen over hun eerste resultaten en ervaringen in circulaire gebiedsontwikkeling en kringlooplandbouw.
De Broedplaats vindt plaats in de nieuwe Kenniswerkplaats KIP.

Met onder anderen gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, provincie Zuid-Holland, Bert Mooren, directeur VNO-NCW West en hoogleraar Ellen van Bueren, bestuurslid Centre for Sustainabiliy, proosten we op een betekenisvolle toekomst voor KIP.

Datum: 31 oktober 2019
Tijd: 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) tot 18.00 uur, met aansluitend borrel

Kenniswerkplaats KIP

Locatie:

Kenniswerkplaats KIP,
Binckhorstlaan 340b, Den Haag

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. In de nieuwe economie gaan welvaart en welzijn hand in hand. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha