Jongeren naar de arbeidsmarkt: doen wat werkt

Ben jij als gemeenteambtenaar, professional of initiatiefnemer betrokken bij de uitvoering van projecten die arbeidsparticipatie van jongeren bevorderen? Wil jij ook meer zicht krijgen op werkzame elementen van de projecten? Kom dan naar de gratis bijeenkomsten op 8, 13 of 14 juni in Zwolle, Amsterdam of Eindhoven.

Wat werkt bij het bevorderen van arbeidsparticipatie van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren die buiten beeld zijn? Samen met Instituut Gak doet Movisie hier onderzoek naar. Ze halen kennis op uit de literatuur, maar ook ervaringen en kennis uit de praktijk.

Tijdens de bijeenkomsten worden deelnemers gevraagd om hun ervaringen met projecten uit hun eigen praktijk in te brengen. Samen verkennen we wanneer projecten als succesvol worden gezien, wat juist niet werkt en hoe en waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Het doel is om met elkaar meer zicht te krijgen op wat werkt in de projecten en zo van elkaar te leren. De uitkomsten benutten we voor het onderzoek.

Smaakmakers van WIN zullen bij de bijeenkomst aanwezig zijn om ervaringen met de Challenge Natuurlijk Werken voor jongeren te delen.

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

De kandidatenmarkt

Locatie:
De kandidatenmarkt
Notweg 38 | 1068 LL Amsterdam

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha