Je bent jong en je ontdekt wat

26 november 2017

Onlangs heeft André Bruijn van de WIN Werkkring Westland bij Avans Hogeschool in Den Bosch deelgenomen aan een bijzondere workshop ‘Pionier – Vernieuwing en waardecreatie’ van het Managers platform Nive. Ruim twintig studenten namen eraan deel. Het was een geslaagde ontmoeting tussen bedrijfsleven en onderwijs over vernieuwend ondernemen en waardecreatie.

Na afloop sprak André twee ondernemende studenten: Spijk Geene en Eva Zelle. Ze vertelden hoe Spijks vakantie leidde tot het opzetten van een verkoopkanaal voor onderbroeken, Boxrs4ALL, voor jongens in Tanzania. Tegelijk tippen ze hem om contact op te nemen met een andere jongen die ook buiten Europa aan het ondernemen is. Het is Jord Drontmann (20). Hij heeft een half jaar meegevaren op een driemaster van ‘School at Sea’. Tijdens het zeilen is hij zichzelf tegengekomen en zet zich nu in voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Nepal via de Diyalo Foundation. André is benieuwd en zoekt hem op. Lees zijn interview met Jord Drontmann.

The Diyalo Foundation Nederland laat Nederlandse jongeren naar Nepal af reizen om daar ambassadeur te worden van een school die zij zelf gaan verbeteren. Voorafgaand aan deze reis faciliteert The Diyalo Foundation Nederland trainingen voor jongeren waarin zij hun talenten en ambities ontdekken en leren hoe fondsen te werven voor hun project in Nepal! Binnenkort organiseert Diyalo Nederland een benefietveiling voor extra funding. Daarna reist Jord weer af naar Nepal om bij de scholen Mude en Sewaleung voorbereidingen te treffen voor de komst van Nederlandse studenten.

Wat dit alles te maken heeft met WIN?

Jord en André tonen onmiskenbaar eigenaarschap, het lerend werken vanuit eigen kracht/talent, het elkaar willen helpen en medeverantwoordelijk willen nemen voor een groter doel. Wat een flair om zover over de grenzen van de reguliere arbeidsmarkt te denken én doen!

Bij de Kamer van Koophandel zijn 40% meer jongeren onder de twintig ingeschreven dan vijf jaar geleden. “Ze zijn pienter en zelfverzekerd en gedreven om er echt wat van te maken”, zegt Gerdiene Annaars van de KvK.

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha