Inspiratiebijeenkomst Utrechts Landschap

Een mooie kans voor samenwerking!

Op 3 april organiseert IVN Utrecht in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Recron (Vereniging voor  Recreatieondernemers Nederland) een inspiratiebijeenkomst. Inspirerende bestaande samenwerkingsinitiatieven komen aan bod en met elkaar wordt gewerkt aan samenwerking en activiteiten om bezoekers en recreanten te interesseren en enthousiasmeren voor het Utrechtse landschap.
Ben je een recreatieondernemer, vertegenwoordig je een lokale vrijwilligersorganisatie in de provincie Utrecht of heb je goede ideeën? Dan nodigen wij je van harte uit om donderdag 3 april naar de inspiratiebijeenkomst te komen.

Centraal staat de vraag hoe we meer mensen kunnen laten genieten van het Utrechts Landschap.

De bijeenkomst is een initiatief van de gebiedscoöperatie O-Gen, een ondernemende organisatie met een missie. Het verbinden van maatschappelijke organisaties, overheden, terreineigenaren, ondernemers, bedrijven en particulieren in de Gelderse Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. Om zo innovaties tot stand te brengen, de economie te stimuleren en ons gebied aantrekkelijk te maken om te wonen, te werken en te ondernemen.

Datum: donderdag 3 april 2014
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Landgoed Oostbroek Bunnikseweg 39 3732 HV De Bilt

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Landgoed Oostbroek

Locatie:
Landgoed Oostbroek
Bunnikseweg 39
3732 HV De Bilt

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha