Gratis juridisch advies

Juristen van Stichting Jureka stellen hun juridische expertise gratis beschikbaar aan de bezoekers van de bibliotheek. In samenwerking met de afdeling Kennisklik van Tilburg University wordt juridisch advies toegankelijk gemaakt in 7 verschillende talen. Zeker in tijden van onzekerheid kan kennis van het recht in het algemeen en in jouw specifieke situatie in het bijzonder een steun in de rug bieden.

Informeren & adviseren voorkomt procederen.
Ondernemers en particulieren kunnen iedere zaterdag van 10.30 tot 12.00 uur in de bibliotheek terecht voor deskundig advies. Gevorderde studenten van de Rechten Faculteit maken je, onder toezicht en begeleiding van advocaten en hoogleraren, wegwijs in de jungle van regels en wetten.

De juristen kunnen lastige problemen het hoofd bieden. Zij adviseren doorgaans op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contract- & aansprakelijkheidsrecht, huurrecht, ondernemingsrecht en personen- & familierecht.
Je kunt zonder afspraak je vraag aan de aanwezige juristen voorleggen. Een gesprek duurt normaliter 20 minuten. Denk je meer dan 20 minuten nodig te zullen hebben dan kun je beter een afspraak maken.

Behandeling van je vraag
Afhankelijk van de vraag en de complexiteit daarvan is het zelfs mogelijk om documenten die met het onderwerp verband houden vóór de afspraak naar Jureka te sturen. De juristen zullen de zaak juridisch analyseren, je kansen beoordelen en een strategie voor je zaak uiteenzetten.

Contactgegevens Jureka
Telefoon: 085-4019453
E-mail: info@jureka.nl
Website: www.jureka.nl

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Bibliotheek Eindhoven

Locatie:
Bibliotheek 
Emmasingel 22
5611 AZ Eindhoven

 

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha