Geen stress van schoolbank naar vacaturebank

6 maart 2020

Inzicht krijgen in jezelf (IK) en wat je daarmee kunt op de arbeidsmarkt (WIJ). Het zou mooi zijn als dit onderwerp onderdeel zou worden van het gehele onderwijscurriculum. Dit is de uitkomst van een interessante bijeenkomst die de Nationale Jeugd Raad (NJR) organiseerde en een praktisch voorbeeld hoe een win-win-win aanpak kan leiden tot persoonlijke, maatschappelijke en economische winst.

Eigenaarschap tonen

Alles begint klein. In dit geval een wens van Veerle Pieters die niet wil dat een groot Europees onderzoek onder jongeren in de la verdwijnt. Uit het onderzoek blijkt dat de overgang van studie naar werk veel jongeren stress en onzekerheid geeft.

Werkgevers weten niet wat ze kunnen verwachten van net-afgestudeerde jongeren en kunnen zich daarom terughoudend opstellen. Dit is voor alle betrokkenen frustrerend.
Veerle is als jongerenvertegenwoordiger voor Europese zaken van de NJR in de positie om hier werk van te maken. Kunnen we niet een actie bedenken waarmee dit onderwerp actueel blijft, zo is haar vraag. Samen met Hevien Dahly organiseert ze deze bijeenkomst.

Met elkaar een stap zetten

De NJR is als koepel van verschillende jeugdorganisaties “de springplank voor de nieuwe generatie die iets wil betekenen voor de wereld”.  Veerle organiseerde met haar collega’s van de NJR de bijeenkomst ‘Van schoolbank naar vacaturebank.” In groepjes met jongeren, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen werd gebrainstormd over vier thema’s:

  • werken met een beperking: toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren met een fysieke of mentale beperking.
  • stad vs landelijk: verschil tussen carrièremogelijkheden voor jongeren uit de stad en jongeren uit een landelijke omgeving.
  • werkervaring/extra curriculaire activiteiten: het belang hiervan en de drempels bij het beginnen aan een startersfunctie.
  • discriminatie: discriminatie bij solliciteren

Uit de terugkoppeling bleek dat je nu vaak door ‘schade en schande’ wijs wordt. In enkele gevallen wordt tijdens de opleiding aandacht besteed aan sociale vaardigheden, soms zijn er stages, maar de rode draad is toch eigenlijk dat iedereen in de praktijk tegen ervaringen aanloopt die het zelfvertrouwen aantasten. Met stress tot gevolg.

Een waardevol resultaat

Zou het niet geweldig zijn als er in het gehele onderwijscurriculum generieke aandacht komt voor basisvaardigheden die de kloof tussen theorie (onderwijs) en praktijk (werk) verkleinen. Op deze manier kan de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt sterk verbeteren. Dat hoeven helemaal geen ingewikkelde programma’s te zijn, als je praktijkervaring daarbij leidend laat zijn. Op individueel niveau kun je daar al snel je voordeel meedoen. Dat bleek ook tijdens de bijeenkomst.

Het is een mooi resultaat van een nuttige middag. Nu is het zaak om te kijken wat een zinvolle volgende stap is en vinger aan de pols te houden. Dat ga ik doen in de Binckhorst!

Meer resultaten:
Charlotte was er die middag ook bij. Heel gestrest, omdat ze wachtte op de uitkomst van een sollicitatie. Dat is goed gekomen: kijk wat ze er zelf 3 jaar later over zegt.
Bas is in juni 2023 gepromoveerd op het onderwerp ‘design principles for regenerative education’. Zijn kernboodschap is dat persoonlijke en systeemontwikkeling met elkaar verbonden zijn. In de context van de WIN-filosofie: IK & WIJ.

Irmgard Bomers blogt regelmatig over ontwikkelingen uit de proeftuin voor de toekomst van werk.

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha