Een nieuwe hokje voor Modern Werkenden

18 juli 2017

Roos Wouters geniet er van dat steeds minder mensen zich naar de standaard hokjes voegen. Een snelgroeiende groep werkt afwisselend als werknemer, ondernemer, opdrachtgever, hybride werkend of via uitzend­, interim­ en payrollconstructies. De werkenden emanciperen zich. Roos noemt ze Modern Werkenden.

Een nieuw hokje

Alhoewel Roos een pesthekel heeft aan hokjes is ze toch samen met Carsten Lund Thomsen verantwoordelijk voor een nieuw hokje. Een hokje voor werkenden die niet in een hokje passen: de Werkvereniging, een onafhankelijke belangenvereniging voor Modern Werkenden. Het is een snel groeiende groep mensen die afwisselend werkt als werknemer, zelfstandig ondernemer, opdrachtgever, hybride werkend of via uitzend, interim en payroll constructies.

Roos: “De bestaande voorzieningen en verzekeringen richten zich vooral op traditionele werkgevers, werknemers en freelancers. Hun belangen worden ook vertegenwoordigd langs de traditionele lijnen van de arbeidsmarkt. De Modern Werkenden herkennen zich vaak niet in de discussies en oplossingen. Zij hebben andere behoeften.”

Juist in een flexibele arbeidsmarkt is het van belang dat alle werkenden flexibel en weerbaar zijn. Daarom is het hoogtijd dat de huidige structuren en voorzieningen zich op alle werkenden richten, ook op Modern Werkenden. Daar zet de Werkvereniging zich met passie voor in! Een missie die naadloos aansluit bij de visie van WIN.

Laat je stem horen

Modern Werkenden, hoe verschillend ook, hebben veel gemeen. De meesten willen zich richten op hun werk en op de andere leuke dingen in het leven, in plaats van op al het gedoe daaromheen. Daar zijn moderne oplossingen voor nodig die voorzien in de behoefte aan flexibiliteit, keuzevrijheid en basale zekerheid.

De Werkvereniging brengt de behoeften en belangen van Modern Werkenden in kaart door middel van Jouw Stem. Dit is een doorlopend onafhankelijk onderzoek dat de behoeften van Modern Werkenden onpartijdig in kaart brengt. De uitkomsten worden openbaar gemaakt. Geanonimiseerd en zonder commerciële belangen. Zo zorgt de Werkvereniging ervoor dat Modern Werkenden gehoord en serieus genomen worden door media, arbeidsmarkt en politiek. Maar ook door opleidingsfondsen, verzekeringsmaatschappijen, hypotheekverstrekkers en pensioenfondsen.

100% transparant

De Werkvereniging is een vereniging zonder winstoogmerk. Al het geld dat tot nu toe in de Werkvereniging is geïnvesteerd, komt uit de zak van de oprichters. Omdat hun financiële middelen niet onbeperkt zijn, hebben ze netwerkdeelnemers en donateurs nodig. Voor slechts EUR 30 per jaar ben je al lid. Van harte aanbevolen!

Op 25 september kun je in Utrecht kennismaken met Roos Wouters en de Werkvereniging

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha