Doorleren werkt

9 april 2017

Permanente scholing zou vanzelfsprekend moeten zijn voor iedereen. Een naar eigen inzicht te besteden budget voor iedereen om jezelf te blijven ontwikkelen zou hieraan kunnen bijdragen. Dit is de kern van het advies dat de commissie Sap op 4 april presenteerde in het Rapport Doorleren Werkt, samen investeren in nieuwe zekerheid. Ook informeel leren in de praktijk wordt nadrukkelijk genoemd in het rapport.

Het is het zoveelste rapport van de zoveelste commissie over het belang van een leven lang leren omdat de wereld verandert. Het sterke van dit rapport is dat het vergezeld gaat van een investeringsagenda voor de lange termijn en de constatering dat het alleen gaat werken als het wordt ingebed in een samenhangend pakket van maatregelen. Dat is complex…

Dilemma

Het betekent dat heel veel betrokken partijen -en dat zijn er nogal wat-  moeten ontschotten. Bereid moeten zijn om over de grenzen van hun eigen belang heen te kijken, misschien wel ten koste van hun eigen werk. Dat is lastig. “Ingewikkeldheid is een goed excuus om dingen in stand te houden. Bestuurders varen daar wel bij.” zei Klaas van Egmond tijdens het Event: Zo Kan Het Ook, over het bouwen aan een nieuwe economie en samenleving. “De mondiale transitie is reeds gaande, maar Den Haag begrijpt de reikwijdte niet. In Nederland is de transitie nauwelijks begonnen.  Alleen de maatschappelijke voorhoede doet iets”.

Mensen maken het verschil

Een voorbeeld daarvan is Dilemma Assist, een initiatief van Ingrid de Jong en Brigit de Lange. Brigit de Lange werkt sinds 2002 als PA voor onafhankelijke bestuurders, hoogleraren en adviseurs, waaronder Jolanda Sap. Brigit zet zich al jaren in om directiesecretaresses bewust te maken van de meerwaarde die zij kunnen hebben, om een rol van betekenis te spelen in de transitie. Haar motto is “Je kunt de wind niet veranderen, wèl de stand van de zeilen.” Op de website van Dillemma Assist worden werksituaties besproken die herkenbaar zijn voor iedereen. Er wordt een advies gegeven en je kunt reageren. Informeel leren van elkaar in de praktijk.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha