Diversiteit in bedrijf – charterbijeenkomst

Op donderdagmiddag 30 augustus organiseert Diversiteit in Bedrijf in samenwerking met IKEA Nederland een Charterbijeenkomst over het thema ‘Bouwen aan diversiteit’. Een nieuwe groep werkgevers uit de sectoren bouw, infra en techniek zal dan het Charter Diversiteit ondertekenen.

Alle huidige én nieuwe ondertekenaars zijn van harte welkom op deze bijeenkomst bij IKEA, vestiging Haarlem.

VOORLOPIG PROGRAMMA
13.30 uur Inloop met koffie en thee.
14.00 uur Welkom en introductie op het thema door dagvoorzitter Leo Euser, senior-beleidsmedewerker Diversiteit in Bedrijf.
14.15 uur Diversiteit en inclusie in de praktijk: een kijkje in de keuken van IKEA Nederland.
14.30 uur Ondertekening van het Charter Diversiteit en fotoshoot met de nieuwe ondertekenaars onder leiding van Alice Odé, projectleider Diversiteit in Bedrijf.
15.00 uur Pauze.
15.30 uur Gastspreker over ‘Bouwen aan diversiteit’.
15.45 uur De zaal aan het woord over ‘Bouwen aan diversiteit’.
16.25 uur Afsluiting door de dagvoorzitter.
16.30 uur Tijd om te netwerken.

IKEA Haarlem

Locatie:

IKEA-vestiging Haarlem
Laan van Decima 1
2031 CX Haarlem

 

 

 

 

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha