Congres Amsterdam Horizon

6 september 13-18.30u Amsterdam

Déhora Nederland en Stichting Time Design organiseren dit workforcemanagement congres.

De komende 5 à 10 jaar kenmerken zich door grote, misschien zelfs wel dramatische, veranderingen in de personele inzet van organisaties. Zo zullen organisaties meer divers worden en willen medewerkers meer dan ooit in hun kracht staan. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de wijze waarop mensen ingezet kunnen en willen worden. En, dat is dan nog maar één kant van de medaille. Want naar de toekomst toe zullen organisaties steeds slimmer, wendbaarder en duurzamer moeten werken om succesvol te worden en te blijven. Met alle consequenties van dien. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende behoefte om flexibeler te schakelen in personeelssamenstelling, zowel wat betreft formatieve omvang als kennis en vaardigheden.

Worden de verschillende uitdagingen waar organisaties zich het komend decennium voor gesteld zien bij elkaar gebracht, dan is het beeld van de perfecte storm zeker op zijn plaats. En aan u de vraag om een ogenschijnlijk onoplosbare inzetpuzzel te maken. Leuk of niet leuk is hierbij niet aan de orde. Wel of niet overleven als organisatie, daar hebben we het dan over. Tijdig alle hens aan dek dus!

Programma

13:00 – 13:30 uur          Inloop met koffie/thee
13:30 – 13:45  uur         Opening
13:45 – 14:30 uur          Prof. dr. Fons Trompenaars
14:30 – 15:15 uur          Prof. dr. Koen Kas
15:15 – 16:00 uur          Pauze en korte rondleiding ‘Tijdkunst’
16:00 – 16:45 uur          Dr. ing. Ben Jansen
16:45 – 17:30 uur          Drs. Martijn Arets
17:30 – 17:45 uur          Afsluiting
17:45 – 18:30 uur          Borrel omlijst met muziek

Meer informatie over de sprekers en de presentaties/lezingen die zij zullen geven, vind je hier.

Rijksmuseum

Locatie:
Rijksmuseum
Museumlaan 1
Amsterdam

 

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Deel dit bericht!

@werkinnetwerken #zdha