Collegereeks Media en Politiek

In de collegereeks Media en Politiek – een initiatief van Prodemos en Beeld & Geluid- gaan we op zoek naar de verwevenheid van politiek en media. Hoe heeft dit invloed op onze democratie? In vier colleges komen de volgende thema’s aan de orde:

 • 16 december 2019: Mark Deuze, bij Beeld en Geluid Den Haag
  Het huidige medialandschap: controle van de democratie?
  Het eerste college gaat over het controlemechanisme van de media voor de democratie. Of en hoe is dat anders geworden door de komst van nieuwe media? En op welke manier draagt dit kan bij aan een verbetering van het functioneren van de democratie?
 • 13 januari 2020: Hans Laroes, bij ProDemos
  Eén nieuwsfeit – tien verschillende verhalen
  Elk medium brengt het nieuws anders; hoe objectief is ons nieuws? We bespreken welke invloed media hebben op de eigen achterban. Dragen media eigen opvattingen uit en doen ze daarmee aan beïnvloeding? Bepaalt de betalende klant wat er in de krant komt?
 • 20 januari 2020: Nel Ruigrok, bij ProDemos
  Maken en breken van de macht
  Media kunnen politieke carrières maken en breken. Maar andersom gebruiken politici de media om zich te profileren en hun kiezers aan te spreken. Hoe werkt deze onderlinge afhankelijkheid?
 • 27 januari 2020: Sanne Kruikemeier, bij Beeld en Geluid Den Haag
  Mediawijsheid: hoe onderscheid je mening van feit?
  Hoe onderscheid je waar van niet waar? Door het enorme media-aanbod zie je vaak door de bomen het bos niet meer. Iedereen kan publiceren wat hij of zij zelf wil zonder dat er controle op is. Kan de samenleving worden beschermd tegen fake nieuws?

De kosten bedragen EUR 5 per college, incl. koffie/thee.

ProDemos

Locatie:

ProDemos
Hofweg 1
Den Haag

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. In de nieuwe economie gaan welvaart en welzijn hand in hand. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha