CID Café Special: nieuwe gezamenlijkheid

Op woensdag 20 juni is CID Café te gast bij Tussenruimte, waar we middels een open debat gaan kijken hoe toepasbaar het eeuwenoude principe van the commons (gemeengoed) is in een conflictrijke omgeving als de stad. Een uitdagend maar zeer relevant onderwerp voor het gebied tussen en rondom Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI, het Central Innovation District (CID). Dit gebied transformeert de komende jaren tot een internationaal competitief economisch hart en zal de relatief schaarse openbare ruimte optimaal moeten worden benut. Daarvoor is het van belang dat burgers, bedrijven, overheden en andere eigenaarschap voelen en samen zich deze grond toe-eigenen, om zo het meeste ervan te maken.

Gasten:
Christian Iaione, hoogleraar publiekrecht aan de LUISS Universiteit in Rome
Ethan Kent, Senior Vice-President bij Project Public Spaces jurist en internationaal leidend expert op het gebied van placemaking.
Bert Bouwmeester, burgemeester van Coevorden
Borre Rosema, kwartiermaker CID

Vraagstukken die aan de orden komen:
Welke mogelijkheden hebben de stedelijke overheden om vrijkomende ruimte te beheren in samenspraak met bewoners. Hoe burgerinitiatieven te omarmen zonder de principes van gelijkheid te schenden? Hoe kan de lokale overheid omgaan met burgerinitiatieven van onderop. Een debat over de toepasbaarheid van het eeuwenoude principe van the commons in een conflictrijke omgeving als de stad.

Gespreksleider is Bas Mesters

Gratis entree, aanmelden niet nodig.

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

EMMA Tussenruimte

Locatie:
EMMA Tussenruimte
Wijnhaven 88
Den Haag

 

Deel dit bericht!

@werkinnetwerken #zdha