CID Café over living labs

6 maart in Den Haag (17.00-19.00u)

Slimme wetenschappers in witten jassen en borrelende reageerbuisjes. Het klassieke beeld van een laboratorium. Maar tijden veranderen en met de komst van living labs krijgt de term laboratorium een hele nieuwe betekenis. Technologische en sociale innovaties die antwoord bieden op maatschappelijke uitdagingen worden ontwikkeld en getest in een levende stedelijke omgeving. De stad is het laboratorium en inwoners, ondernemers en overheid zijn samen de onderzoekers.

Hoe ziet zo’n living lab eruit? Hoe stimuleren living labs innovatie? En wat kunnen living labs betekenen voor het CID? Deze en nog veel meer vragen bespreken we met vier experts tijdens het CID-Café op 6 maart. We trappen af met een mini-college ‘Living labs in Nederland’ van Dr. Ir. Jasper Deuten van het Rathenau Instituut. Daarna gaat gespreksleider Menno van Tartwijk in gesprek met Jasper en nog drie living-lab experts:

·       Jasper Deuten is coördinator bij Rathenau Instituut in Den Haag op het thema innovatie. Zijn projecten gaan over veranderende manieren waarop wetenschap wordt gemobiliseerd voor kennis- en innovatie-agenda’s van bedrijven, overheden en maatschappelijke partijen. Op welke manieren werken wetenschappers, ondernemers, beleidsmakers, professionals, gebruikers en/of burgers samen in de agendering, programmering, financiering en uitvoering van onderzoek? Wat is de meerwaarde hiervan voor de maatschappij?

·       Ramon Luijten is Dutch Pilot coördinator van een living lab waar 1.000 woningen worden geïntegreerd op eHealth producten. Daarnaast was hij betrokken bij iZi. Een zorginnovatie om mensen langer en gezond thuis te laat wonen en winnaar van de World Smart City Award. Tot slot, werkte hij mee aan de eerste visie van het Amsterdam Smart City Urban Lab “Amsterdam Arena Innovation Center”.

·       Gerrit Jan van ‘t Veen is oprichter van de startup accelerator World Startup Factory en het innovatiecollectief Wunderpeople. Hij zoek altijd naar de mogelijkheid om een jonge onderneming te helpen, een student te begeleiden, een nieuw innovatieprogramma op te zetten. Samen met een groeiende alliantie van ondernemingen, opleidingen en overheden werkt Gerrit Jan op het snijvlak van innovatie, technologie, ondernemerschap en impact. Met een kantoor bij The Hague Tech midden in het Central Innovation District, werkt Gerrit Jan momenteel aan de oprichting van een CID lab.

·       Pauline van der Vorm is projectmanager living labs bij 4TU. Samen met The Green Village verkent zij mogelijkheden om door middel van living labs innovatie te versnellen. Eerder zette ze het platform Sociale innovatie en de energietransitie op aan de TU Delft.

Zowel tijdens het tafelgesprek als na afloop bij de borrel word je uitgnodigd om samen met deze experts mee te praten en te denken over de rol van living labs in het CID.

Het CID-café is gratis toegankelijk, graag wel even aanmelden via het digitale aanmeldformulier. Stuur deze uitnodiging vooral door naar je relaties. Iedereen is welkom!

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

EMMA

Locatie:
EMMA (Experts in Media en Maatschappij)
Wijnhaven 88
2511 GA Den Haag

 

Deel dit bericht!

@werkinnetwerken #zdha