Blog – In minder dagen je inkomen verdienen

15 november 2018

Met verwondering lees ik het artikel Blockchainrevolutie komt niet op gang. De kop is discutabel: het is maar net vanuit welk perspectief je het bekijkt. In ieder geval wordt over de echte oorzaak in het artikel met geen woord gerept.

Je hoeft geen (blockchain)specialist te zijn om te begrijpen wat er speelt als je de ontwikkelingen in een WIN WIN WIN context plaatst (zie bovenstaand plaatje). Het gaat om een mix van persoonlijke, economische en maatschappelijke belangen.
Blockchain gaat feitelijk over een fundamenteel andere manier van het organiseren van ons werk. Smaakmaker Paul Bessems: “Blockchain gaat in de eerste plaats over maatschappelijke vraagstukken die we willen oplossen, op de tweede plaats over het organisatiemodel waarmee we dat doen en pas op de derde plaats over de technologie die we daarbij kunnen gebruiken.”

De ervaring leert dat doorbraken zich niet laten voorspellen. Belangrijke randvoorwaarde is dat ‘het grote publiek’ een innovatie omarmt. Daar zit ‘m wat blockchain betreft ook de kneep. Paul: “In een verder digitaliserende en globaliserende samenleving ontstaat de behoefte om op een andere manieren werk en vertrouwen te organiseren.”

Is dat zo? Wie heeft die behoefte? Zijn we bereid om de nut en noodzaak van ons huidige werk of organisatie/bedrijf ter discussie te stellen? Een enkeling misschien.

De enige juiste vraag wordt niet gesteld

Blockchain kan veel werk optimaliseren en daarmee productiviteitsverbetering bewerkstelligen. Toch lost de technologie maar 20% van de problematiek op; de andere 80% is en blijft mensenwerk. De discussie daarover wordt niet gevoerd.

De grote vraag is wat is werk en wat doen we met het surplus (het positieve saldo aan tijd) dat ontstaat als blockchain wordt toegepast in bestaande ketens/processen. In theorie kan 70% worden bespaard. Waar zetten we dit voor in? Nog meer winst voor de aandeelhouders? Meer welzijn? Meer vrije tijd? Zolang die vraag niet wordt gesteld, blijft blockchain een technisch speeltje, resulteert het in een zoveelste app of wordt de stekker eruit getrokken, omdat betrokkenen zich realiseren wat de echte impact is: je baan gaat eraan. Complexiteit en privacy zijn dan veelgebruikte argumenten om bestaande situaties in stand te houden. Het bovenstaande artikel gaat hierover, maar de waarom-vraag ontbreekt.

Samenvattend zijn er zijn drie belangrijke redenen waarom blockchain nog niet doorbreekt:

  • Gebrek aan inzicht en vertrouwen (de bitcoin als 1e blockchaintoepassing draagt daaraan bij)
  • Angst voor verlies aan werk (en de kosten die daarmee zijn gemoeid)
  • Het belang van bestaande (hiërarchische) machtsstructuren en organisatie dogma’s

De ontwikkeling gaat door

Ondertussen gaat de Blockchain-evolutie gewoon door. Blockchain werkt in situaties waar mensen niets te verliezen hebben en zich sterk willen maken voor fundamentele veranderingen. Bij nieuwe innovaties dus. Denk bijvoorbeeld aan de afstemming van vraag & aanbod van energie, voedselveiligheid, feiten en fictie scheiden of het hergebruik van bouwmaterialen uit slooppanden. Niet verwonderlijk dus dat veel startups blockchain omarmen, Red Hat voor 34 miljard wordt overgenomen door IBM en GitHub door Microsoft. Die ontwikkelingen gaan door en zullen vroeger of later impact krijgen op ieders werk en leven. Daarom is het nuttig om ondertussen vanuit een WIN WIN WIN perspectief te werken aan duurzame oplossingen. Zou het niet geweldig zijn als we dankzij blockchain met minder werken ons inkomen kunnen verdienen? Vanuit de WIN WIN WIN gedachte is dat mogelijk. Klik maar op het WIN Werk(t)plaatje.

Op 26 november is er een Meetup in de Social Impact Factory over blockchain & payment industry

Irmgard Bomers (initiatiefnemer van WIN) blogt regelmatig over zaken die haar werk raken.

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha