Architectuur fietstocht als brug naar de toekomst

21 juni 2022

Einstein zei het al: als je de dingen blijft doen zoals je altijd doet, verwacht dan geen andere uitkomst. Arnoud Rodenburg refereerde daar niet letterlijk aan, maar in zijn korte toespraak bij de start van de Architectuurfietstocht langs het erfgoed van Jan van Beurden in Schipluiden zei de burgemeester van Midden-Delfland geboeid te zijn door diens visie.

Hij overhandigde zijn woondroom aan zoon Peter van Beurden, die vervolgens op de fiets stapte met een groepje genodigden.

Symboliek

Tientallen mensen fietsten op Vaderdag de route en deden er vaak veel langer over dan je, gezien het aantal kilometers, zou verwachten. Dat lag niet aan de route zelf; die was volgens de fietsers perfect uitgezet. Een knappe klus van Stef Beun. Er was onderweg gewoon heel veel te zien, over na te denken en met elkaar over te praten. Bij de acht informatieborden onderweg en bij de twee startpunten met  een expositie van beeldende kunst. Dit mede gevoed door het artikel in het AD waarin de verbinding werd gelegd tussen het verleden en heden (van Beurdens Huisje Groot-Genoeg als een tiny house avant la lettre). Feitelijk klopt het niet, het huisje dankt zijn naam ergens anders aan, maar voor de beeldvorming werkt het goed.

Het fotoverslag geeft een indruk van de dag, met dank aan Henk Groenendaal van de HVOS en deelnemers die foto’s doorstuurden. Ook Peter nam de tijd en kwam met zijn groepje pas drie uur na vertrek uit Schipluiden aan in Wateringen. Namens Arnoud Rodenburg vertrouwde hij diens woondroom toe aan de dromenvanger in de Wateringse Hofboerderij.

Belangenverstrengeling

De fietstocht symboliseert het heden in het drieluik van Woondromen en vormt de brug naar de toekomst. Door de route wordt duidelijk wat de impact van Jan van Beurden is. Na de oorlog verrezen woonwijken, gemeenschapsgebouwen en er werden ingrijpende infrastructurele aanpassingen gedaan – denk aan de drooglegging van de Herenstraat in Wateringen. Zijn rol als architect én gemeenteambtenaar was daarbij niet onomstreden, zoals te lezen is in Het Huis van Van Beurden.

Door de tijdgeest en het Nederlandse woningmarktbeleid hebben we ook nu met een wooncrisis te maken. Het interessante is dat Jan van Beurdens aanpak actueler is dan ooit. De strikte functiescheiding die is aangebracht in de ruimtelijke ontwikkeling, maar ook tussen werk & privé is niet meer houdbaar. Alleen met integrale oplossingen kan de ontstane patstelling worden doorbroken. Door het vermengen van functies (wonen/recreëren/werken) en de daarmee gepaard gaande belangen (persoonlijk, maatschappelijk én economisch) kan meervoudige waarde (sociaal, ecologisch én financieel) worden gecreëerd voor burgers, overheid én de markt. In de expositie Woondromen zijn tal van voorbeelden daarvan te zien.

Al het goede komt in drieën

Met de fietstocht is het drieluik rond Jan van Beurden dat de bewoners van het Huis van Van Beurden, samen met de familie van Beurden, en steeds meer belanghebbenden hebben geïnitieerd afgerond. Woondromen is nog niet afgelopen. Daar is het nu tijd om aandacht te besteden aan de toekomst. Daar is heel veel over te zien en vertellen. Mede daarom wordt de expositie verlengd tot en met 17 juli.

Elke zaterdag en zondag zijn er om 14.30u interessante historische en actuele achtergrondverhalen, gevolgd door een rondleiding door de expositie. Op 26 juni bijvoorbeeld vertelt ondernemer Henry Mentink zijn verhaal. Henry is beheerder van de nalatenschap van kunstenaar Pieter Kooistra, oprichter van de Wereldwinkel en My Wheels, het eerste deelauto initiatief. Hij haalde afgelopen weken internationaal het nieuws met zijn krui-tocht naar UNESCO in Parijs om de aarde op de werelderfgoedlijst te krijgen. Henry bouwt geen luchtkastelen, maar laat zien hoe je succesvol zaken kunt doen als je inziet dat alles met elkaar verbonden is.

Kijk hier voor details en de andere verhalen die op de agenda staan. Woondromen is elke zaterdag en zondag van 13.30-16.30 uur geopend. Om teleurstellingen te voorkomen wordt aangeraden om voor de verhalen/rondleiding te reserveren. De toegang is gratis.
Adres: Hoflaan1, Wateringen.

WIN is een van de sponsors van Woondromen in Wateringen.

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha