Warmtetransitie Kennisdeeldag

15 oktober Grote Warmtetransitie Kennisdeeldag In Provinciehuis Zuid-Holland

Van 10.30 tot 17.30 uur

In samenwerking met o.a. VNG, de provincie Zuid Holland, RVO, NMF en HIERverwarmt organiseert het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland voor alle gemeenten een bijeenkomst over de warmtetransitie. Oftewel de transitie van aardgas af in de gebouwde omgeving.

In het klimaatakkoord wordt aan gemeenten de regierol gegeven om te bepalen wanneer, hoe en welke wijken van het aardgas af moeten. Dit moet voor het einde van 2021 zijn vastgelegd in warmtetransitieplannen. Veel gemeenten hebben heel veel vragen over hoe zij dit kunnen aanpakken. Welke kennis en expertise hebben zij hiervoor nodig? Hoe pak je een dergelijk proces aan? Waar begin je mee?

Alhoewel er veel vragen nog niet beantwoord kunnen worden is er ook al veel ervaring opgedaan door gemeenten die inmiddels een paar jaar met deze transitie bezig zijn. Sommige gemeenten hebben al vrij vergevorderde warmteplannen. Bovendien hebben zij al heel veel onderzocht of hebben al hele trajecten met bewoners doorlopen. De kennisdeeldag op 15 oktober gebruiken we om alle ervaringen met elkaar uit te wisselen. Ook delen we tools en rapporten om gemeenten te helpen hun eigen proces zo goed mogelijk in te kleden. Het is de bedoeling dat alle aanwezigen geïnspireerd naar huis gaan met meer inzicht in de mogelijkheden en met vertrouwen om aan de warmtetransitie in je eigen gemeente te beginnen.

Enkele concrete vragen die aan bod zullen komen:

  1. Hoe betrek ik bewoners bij de warmtetransitie?
  2. Welke onderzoeken en tools zijn behulpzaam om te komen tot een warmtetransitieplan?
  3. Hoe zorg je dat nieuwbouw in jouw gemeente zoveel mogelijk aardgasloos gebouwd wordt?
  4. Hoe kunnen lokale initiatieven en gemeenten elkaar helpen bij de warmtetransitie?

Het exacte programma krijg je zo snel mogelijk toegestuurd

Schrijf je nu in! Deelname is gratis maar vol = vol deze keer.

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten, stuur een mail naar info@warmtekoudezh.nl

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Provinciehuis ZH

Locatie:
Provinciehuis Zuid Holland
Den Haag

 

Deel dit bericht!

@werkinnetwerken #zdha