Nieuwe fase voor de Werkvereniging

6 april 2023

Een negental moderne werkers komt op een winderige maandag in maart samen in Castricum. Doel is om met elkaar afspraken te maken over een nieuwe fase voor de Werkvereniging. Een feest om dit van dichtbij mee te maken.

Geheim van het succes

Iedereen die wel eens strategiesessies heeft meegemaakt zal erkennen dat er meestal een hoop gebakken lucht over tafel gaat. Alleen, dat zeg je niet 1-2-3, want je wilt immers geen spelbreker zijn of collega’s voor het hoofd stoten. Daarom heet dit samenzijn ook een Opjuttersbijeenkomst 2.0. Het kan maar duidelijk zijn.

Als opper-opjutter legt Roos Wouters uit haar lobbywerk niet voldoende is om echt een vuist te maken in Den Haag. Ze komt weliswaar bij iedereen aan tafel, maar wordt tegelijkertijd ook weer vakkundig op een zijspoor gezet. Dat houd je niet jarenlang vol. Vandaar dat er nieuwe impulsen nodig zijn, ook om financieel het hoofd boven water te houden. En die komen er.

Natuurlijk werken

De aanwezigen kennen elkaar deels, maar de rode draad is direct duidelijk. Iedereen weet wat hij/zij wil en kan bijdragen en realiseert zich dat een gezamenlijk succes ook het eigen succes ten goede komt. Probleemloos worden de taken opgepakt en sub teams samengesteld. De suggestie om het Weconomics gedachtegoed m.b.t. datagedreven organiseren toe te passen voor het BurgerServiceModel, maakt mij extra blij. Vooral omdat er direct animo is vanuit de groep om ermee aan de slag te gaan.

Ik & WIJ

Al het goede komt in 3-en het is mooi om te zien dat de WIN-werkwijzer in praktijk werkt. Een werkend prototype van een BurgerService Model gaat ergens dit jaar het licht zien. Als ‘critical friend’ zal ik een vinger aan de pols blijven houden, maar ik heb alle vertrouwen dat er een belangrijke stap wordt gezet richting duurzame welvaart en echt impact maken.

Roos schrijft over de bijeenkomst: “Op maandag hebben we een opjutters 2.0 bijeenkomst gehouden waar ongelooflijk interessante mensen vanuit het hele land kwamen om te verkennen of zij zich als opjutter aan de Werkvereniging wilden verbinden. En zo ja, welke rol ze wilden oppakken. Ik voelde me echt een rijk mens om te zien hoeveel bevlogen expertise de aanwezigen meebrachten. Welkom Klaar Zegers en Sandra Mastboom van Weconomics

Roos blijft uiteraard ook lobbyen. Fijn als je haar petitie “Zeg nee tegen een verplicht AOV” wilt steunen. Vandaag staat ze met een interview in Trouw en morgen met een ingezonden brief in het AD.

Werkwijze

Irmgard Bomers is schrijver van de WIN Trilogie over de toekomst van werk en publiceert elk jaar de WIN Werktreden voor een duurzame arbeidsmarkt. Ze is o.a. lid van de Werkvereniging en partner van Weconomics.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha