Masterclasses data & beleid

Dit najaar organiseert de Provincie Zuid-Holland een serie van drie werksessies over data en beleid. Aan de hand van drie beleidsthema’s wordt onderzocht hoe we die meetbaar kunnen maken en hoe we dit kunnen vertalen naar beleid.

De uitvoering van deze masterclasses wordt verzorgd door de Future City Foundation en het Kennislab voor Urbanisme in samenwerking met de data-analisten van Civity. We richten ons op de beleidsthema’s klimaatadaptatie (wateroverlast), afval scheiden en arbeidsmarkt.

Aan de hand van deze voorbeelden leer je hoe je data kunt inzetten voor het maken van effectiever en beter beleid:
1. Procesmatig: hoe maak je een beleidsthema meetbaar, welke stappen moet je zetten.
2. Welke rol hebben verschillende stakeholders in de provincie/gemeente als organisatie en als gebied.
3. Technisch: wat er technisch mogelijk is en hoe implementeer je dit in de eigen organisatie.
4. Vervolgstappen: wat is er nodig om dit op te schalen naar andere beleidsthema’s binnen de provincie/gemeente.

VOOR WIE?
Iedereen die zich betrokken voelt bij de provincie Zuid-Holland of werkt bij een instelling die betrokken is bij de provincie, mag mee doen. Bijvoorbeeld mensen die werken bij Zuid-Hollandse gemeenten, bedrijven, vervoersmaatschappijen, burgerinitiatieven, milieuclubs, waterschappen, netbeheerders, natuurbeschermers, data-clubs, enzovoort.

DATA
Workshop 1 – Inspiratie (9 nov, 9.30 – 13.30 uur in Den Haag)
Workshop 2 – Doen (23 nov, 9.30 – 13.30 uur in Den Haag)
Workshop 3 – Leren (7 dec, 9.30 – 13.30 uur in Den Haag) Deelnemen is gratis, aanmelden verplicht.

Kijk voor alle informatie op http://leveninzuidholland.nl/masterclasses-data-beleid-9-en-23-november-7-december/

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Provinciehuis

Locatie:
Provinciehuis
Den Haag

 

Deel dit bericht!

@werkinnetwerken #zdha