CID Café over participatie

30 januari 18.00-20.00 uur

Hoe neem je de stem van inwoners, bedrijven en andere gebruikers mee in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling? Deze en nog veel meer vragen over participatie en stedelijke groei gaan we proberen te beantwoorden in het eerste CID Café van 2020. Welke rol hebben gemeenten en ontwikkelaars daarbij? Hoe organiseer je betrokkenheid zonder alleen the usual suspects aan het woord te laten? En biedt het CID juist kansen voor nieuwe vormen van participatie in gebiedsontwikkeling? Kortom: hoe werk je echt samen aan de stad? We gaan in gesprek met:

Jornt van Zuylen, Programma Democratie in Actie (VNG). Over hoe je overheid, ontwikkelaars en bewoners bij elkaar kan brengen in complexe projecten.

Sabrina Lindemann, is Urban Curator van mobiel projecbureau OpTrek en oprichter van I’ M BINCK- het platform van de Haagse Binckhorst. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring met participatieprocessen en het aanjagen van bottom-up gebiedsontwikkeling, multidisciplinair samenwerken en het versterken van sociaal-culturele structuren in de stad.

Jac Huijsman, Development Manager bij MRP Development en verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het voormalig ministerie van SZ&W, pal naast Laan v. NOI en midden in het CID. Over de rol van de projectontwikkelaar bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, welke rol participatie speelt en hoe je zorgt dat iedereen zich thuis voelt.

EMMA

Locatie:
EMMA (Experts in Media en Maatschappij)
Wijnhaven 88
2511 GA Den Haag

 

 

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha