donderdag 28 feb

WIN Werk(t) Sessie Den Haag

Iedere 4e donderdag van de maand van 16.00-18.00 uur een kleinschalige informele bijeenkomst waarin je ervaart hoe werken in netwerken werkt. Iedereen met een open mindset is welkom.
De WIN Werk(t) Sessie wordt gefaciliteerd door een van de smaakmakers uit de WIN Werk(t) Kring Den Haag.

Op 28 februari faciliteert smaakmaker Stef Beun de bijeenkomst. Het onderwerp is futureproof samenwerken. In dit geval tussen professionals in het sociaal domein (welzijn, onderwijs, bibliotheek), met zelfstandig ondernemers, de gemeente en de deelnemers zelf. De praktijkcase van het Taalplatform Moerwijk staat hierbij centraal. Betrokkenen vertellen, ieder vanuit het eigen perspectief, waarom samenwerken in dit project voor hen werkt.

Werk anders organiseren

Een WIN Werk(t) Kring is een open community met ondernemende mensen voor het delen en creëren van werk(ervaring). Het is een community of practice die fungeert als proeftuin voor de toekomst van werk. Met elkaar vinden we uit wat wel en niet werkt en werken we continue aan verbetering. We zeggen niemand hoe het anders moet, maar laten liever zien hoe het anders kan aan de hand van de WIN WIN WIN formule.

Met elkaar kom je verder

WIN (werken in netwerken) is een nieuwe ondernemende manier van je werk organiseren, die toepasbaar is in elke werksituatie. Het geeft je meer flexibiliteit en ruimte in je werk.

Iedereen kan een keer gratis deelnemen aan een WIN Werk(t) Sessie en ontvangt daarna het WIN e-boek Natuurlijk Werken en wekelijks WIN Arbeidsvitaminen. Om onbeperkt gebruik te kunnen maken van de sessies meld je je aan voor WIN WIN WIN Natuurlijk Werken  (EUR 62,50 per jaar).

Door actief mee te doen ontwikkel je jezelf tot professional in de nieuwe economie én draag je bij aan de ontwikkeling van een moderne arbeidsmarkt met werk voor iedereen die wil werken, ongeacht opleiding, achtergrond en leeftijd.

Wijkcentrum Moerwijk

Locatie:

Wijkcentrum Moerwijk/Zaal 6
Aagje Dekenlaan 51
Den Haag

Deel dit bericht!

@werkinnetwerken #zdha