Symposium Energy in transition

Sander Mertens is sinds 1 augustus 2018 lector Energy in Transition aan De Haagse Hogeschool. Op woensdag 16 oktober 2019 houdt hij zijn intreerede “Back to the Future”.

De intreerede is de officiële bekendmaking van de onderzoeksfocus van het lectoraat Energy in Transition, waaraan Sander samen met zijn docentonderzoekers wil werken. Het is ons een groot genoegen u hierbij uit te nodigen voor zijn intreerede en het bijbehorende symposium.

De transitie van fossiele energie naar duurzame energie is cruciaal voor het voortbestaan van de wereld. Hoe gaan we in onze energie voorzien? Hoe vinden we onze weg in het woud aan oplossingen? Die vinden we door een uitstapje naar de toekomst. In die toekomst zijn we met zoveel mensen dat alles op duurzame energie moet werken.

Met dat inzicht moeten we nu slimme keuzes maken. Die keuzes zullen tijdens de intreerede en het voorafgaande symposium belicht worden. Over 10 jaar zullen we dan zien hoe we teruggaan in de toekomst die we nu samen hebben bedacht.

Reist je mee “Back to the Future”?

Programma

13.00 – 13.25 uur Inloop en expositie onderzoeksprojecten
13.25 – 13.30 uur Opening door Nellie van de Griend,
faculteitsdirecteur Technologie, Innovatie & Samenleving
13.30 – 13.45 uur Inleiding door Leonard Geluk, voorzitter College van Bestuur
13.45 – 15.00 uur Symposium met de volgende onderwerpen en sprekers:

● ‘Smart Grids – essentiële pijler onder een duurzaam energiesysteem’
door prof. dr. ir. Han Slootweg, Directeur Assetmanagement bij Enexis en
deeltijdhoogleraar in Smart Grids bij de onderzoeksgroep Electrical Energy
Systems aan de TU Eindhoven

● ‘Waterstof, een onmisbare energiedrager in een duurzaam energiesysteem’
door prof. dr. Ad van Wijk, deeltijdprofessor Future Energy Systems aan
de TU Delft

● ‘DC-netten, regeling van energiestromen’
door dr. ir. Peter van Duijsen, CEO van Simulation Research
(Caspoc simulatiesoftware)

● ‘Collectieve warmte, met nieuw perspectief’
door drs. ing. Ewout Hekhuizen, Program Manager Business Development
bij Dunea

15.00 – 15.30 uur Paneldiscussie tussen sprekers en publiek met als onderwerp ‘Zonder SMCG wordt
de energietransitie lastig’
15.30 – 16.00 uur Pauze en expositie onderzoeksprojecten
16.00 – 16.45 uur Intreerede
16.45 – 18.15 uur Receptie en expositie onderzoeksprojecten

Haagse Hogeschool

Locatie:

Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
Den Haag

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Deel dit bericht!

@werkinnetwerken #zdha