SDG Café Den Haag

25 oktober 15-18 uur

Het Sustainable Development Goals Cafe, kortweg het #SDGCafe is een onafhankelijk en informeel netwerk van allen die zich inzetten voor de werelddoelen, zowel in Nederland als internationaal. We verbinden diverse groepen, delen actuele kennis, we zijn netwerk en werkplaats, entameren onderzoek, agenderen, werken samen aan partnerschappen, want alleen samen kunnen we de doelen bereiken. Deelnemers zijn onder andere ondernemers, NGO’s, kennisinstellingen, overheden en particulieren. We zetten steeds een actueel thema centraal en organiseren het Café dan met een “partner”. Een keynote, pitches, dialoog en een biertje zijn vaste prik bij het #SDGCafé.

Thema op 25 oktober:

Het MKB & internationale SDG’s
Wat zijn de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de overheid?

Er liggen grote kansen voor MKB-ers om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, hier en in ontwikkelingslanden en om op die manier bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. MKB-ers kunnen daarbij advies en financiële ondersteuning krijgen van de overheid. En daar gaat dit café over, hoe en waar kun je als (jonge) ondernemer aan die ondersteuning komen. Een unieke kans in dit unieke #SDGCafe.

Om 15.00 uur trapt RVO Nederland af met de keynote speech.
De mogelijkheden die RVO.nl aanbiedt om duurzame ondernemers te ondersteunen die plannen hebben om internationaal te ondernemen en hierbij steun en advies zoeken worden geschetst.

Er is weer de gelegenheid om te pitchen. Dus als je je eigen bedrijf, of een initiatief of activiteit vanuit een NGO, Ministerie of kennisinstelling onder de aandacht wilt brengen dan kan dat hier. Dat is ook een goede aftrap als je vragen hebt aan de andere deelnemers over ondersteuning, ook financieel en over samenwerken. Want de SDG doelen halen, dat doe je samen. Voor een pitch kun je je aanmelden bij Thea.Fierens@gmail.com.

Dialoog en debat
We verkennen de mogelijkheden om samen te gaan werken, om gebruik te gaan maken van de subsidiemogelijkheden bij RVO.nl, om MKB-ers de sleutels in handen te geven om ondersteuning te krijgen door de overheid, om kennis, ambitie en internationale betrokkenheid en onze steun aan de SDG’s te delen.
We sluiten af met adviezen die voortkomen uit ons gesprek.

Afsluiting met onze traditionele #SDGCafe netwerkborrel zodat je verder zaken kunt doen en contacten kunt uitwisselen.

WIN draagt met de activiteiten bij aan SDG doel 8: decent work and economic growth.

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Atrium RVO Nederland

Locatie:
Atrium RVO Nederland
Den Haag

Deel dit bericht!

@werkinnetwerken #zdha