SDG Café Den Haag

20 juni 14.30-17 uur

Het Sustainable Development Goals Cafe, kortweg het #SDGCafe is een onafhankelijk en informeel netwerk van allen die zich inzetten voor de werelddoelen, zowel in Nederland als internationaal. We verbinden diverse groepen, delen actuele kennis, we zijn netwerk en werkplaats, entameren onderzoek, agenderen, werken samen aan partnerschappen, want alleen samen kunnen we de doelen bereiken. Deelnemers zijn onder andere ondernemers, NGO’s, kennisinstellingen, overheden en particulieren. We zetten steeds een actueel thema centraal en organiseren het Café dan met een “partner”. Een keynote, pitches, dialoog en een biertje zijn vaste prik bij het #SDGCafé.

Het thema voor 20 juni wordt nog bekend gemaakt.

Er is weer de gelegenheid om te pitchen. Dus als je je eigen bedrijf, of een initiatief of activiteit vanuit een NGO, Ministerie of kennisinstelling onder de aandacht wilt brengen dan kan dat hier. Dat is ook een goede aftrap als je vragen hebt aan de andere deelnemers over ondersteuning, ook financieel en over samenwerken. Want de SDG doelen halen, dat doe je samen. Voor een pitch kun je je aanmelden bij Thea.Fierens@gmail.com.

Dialoog en debat
We verkennen de mogelijkheden om samen te gaan werken, om gebruik te gaan maken van de subsidiemogelijkheden bij RVO.nl, om MKB-ers de sleutels in handen te geven om ondersteuning te krijgen door de overheid, om kennis, ambitie en internationale betrokkenheid en onze steun aan de SDG’s te delen.
We sluiten af met adviezen die voortkomen uit ons gesprek.

Afsluiting met onze traditionele #SDGCafe netwerkborrel zodat je verder zaken kunt doen en contacten kunt uitwisselen.

WIN draagt met de activiteiten bij aan SDG doel 8: decent work and economic growth.

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Rabobank

Locatie:
Rabobank
Bezuidenhoutseweg 5
Den Haag

Deel dit bericht!

@werkinnetwerken #zdha