Oriëntatiedag Economy Transformers Academy

Zaterdag 26 augustus is er een oriëntatiedag voor ET Academy, academie voor samenlevingskunst.

Tijdens de dag maak je kennis met de docenten, mogelijke mededeelnemers en de werkwijze van Economy Transformers. In feite is de oriëntatiedag een bijeenkomst van de academie in het klein. Aan de oriëntatiedag nemen ook één of twee huidige deelnemers aan de academie deel.

Programma:

10.30 uur ontvangst met koffie/thee en lekkers,

11.00 uur welkom (Jac Hielema)

 • voorstelronde: innerlijk weerbericht: hoe zit je erbij?
 • oefening: balans tussen Ik ben en Aarde & tussen geven en nemen
 • inleiding: de impuls van de academie
  – voor wie doen we het? op welke behoefte gaan we in?
  – wat doen we?
  – wat is de stip aan de horizon?
  – hoe ziet dat eruit in het 1ste, 2de en 3de jaar?
 • gesprek: vragen & antwoorden

13.00 uur lunch (zelf meenemen graag)

14.00 uur vrij, gelijk & samen (Damaris Matthijsen)

 • inleiding vrij, gelijk, samen als vormende principes van samenleving
 • oefening: vrij vs samen
 • oefening: een vrij, gelijk, samen-opstelling

15.00 uur pauze

15.15 uur gesprek en afronding

 • praktische informatie
 • kosten
 • hoe aan te melden en wat dan?
 • intake-gesprek
 • contract

16.00 uur afscheid

Aan de opleiding kunnen maximaal twaalf deelnemers meedoen. Mochten er zich meer dan twaalf mensen aanmelden, dan beginnen we een tweede groep.

Aan de oriëntatiedagen kunnen maximaal dertig mensen deelnemen. Mochten ook daar zich veel meer mensen aanmelden, dan plannen we een nieuwe dag.

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Het Veerhuis

Locatie:
Het Veerhuis
Waalbandijk 8,
4064 CB Varik

 

Deel dit bericht!

@werkinnetwerken #zdha