Nive Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid: Smart Sessies

Het Nive Kennisnetwerk Duurzame inzetbaarheid organiseert op 18 september een Smart Sessie van 16.30 uur tot 19.00 uur bij AVRO/TROS op het Mediapark in Hilversum, onder leiding van Maarten van Riemsdijk.

Geen smart industrie zonder slimme mensen

Technologische ontwikkelingen leiden tot steeds snellere, onverwachte en radicale veranderingen in productieprocessen, business modellen en producten van bedrijven. Deze verregaande digitalisering van de industrie en daarmee radicaal nieuwe productproposities en verdienmodellen zullen naar verwachting de komende twintig jaar de economieën van veel landen meer gaan veranderen dan de afgelopen vijftig jaar (Vermeend, 2014).

In de regio Twente is er met een ambitieuze en stevige human capital agenda een Smart Industry fieldlab sociale innovatie in oprichting. En via sterke samenwerking tussen bedrijven en onderwijs middels de samenwerkingsverbanden Techniekpact en het kenniscentrum TechYourFuture is er veel interesse voor de gevolgen van Smart Industry voor werk en (toekomstige) medewerkers(=human capital).
Saxion heeft het nieuwe lectoraat Smart Industry & Human Capital opgericht om een bijdrage te leveren aan het versnellen van de Smart Industry door het ontwikkelen van praktijkrelevante kennis over de gevolgen van technologische ontwikkelingen van Smart Industry voor human capital.

Vier vragen staan daarbij steeds centraal:
1. Hoe verandert de inhoud van werk door technologische ontwikkelingen in de Smart Industry? 2. Wat betekenen de technologische ontwikkelingen voor de benodigde skills van medewerkers? 3. Hoe bereiden we medewerkers en potentiele medewerkers (studenten) voor op werk en een loopbaan die continu verandert door technologische ontwikkelingen?
4. Hoe kunnen we medewerkers stimuleren en enthousiasmeren om optimaal te functioneren in een – door technologische ontwikkelingen – snel veranderde omgeving die een groot beroep doet op vaardigheden als innovatief vermogen, flexibiliteit en zelfsturend vermogen?

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

AVRO/TROS Witte Kruislaan 55 1217 AM Hilversum

Locatie: AVRO/TROS Hilversum

Deel dit bericht!

@werkinnetwerken #zdha