NGSZ Café – regulering van werk

8 april 2019 16.00-18.00 uur

De Commissie Regulering van werk is recent van start gegaan. Zij is door het kabinet gevraagd om de toekomst van werk te onderzoeken en hierover te rapporteren aan het kabinet. De diversiteit van contractvormen is door onder andere zzp’ers, flexkrachten en platformisering flink toegenomen en ook veranderingen als digitalisering, robotisering en globalisering hebben een grote impact op de (toekomstige) arbeidsmarkt. De commissie onderzoekt hoe werk er in de toekomst uit gaat zien en met wat voor wetten en regelgeving de overheid daar het beste bij kan aansluiten. Ze gaat na of er aanpassingen nodig zijn, en zo ja, waar. Zo kijkt de commissie naar de juridische regels rondom arbeidscontracten, maar ook naar eventuele aanpassingen in vast en tijdelijk werk, arbeidsongeschiktheid, belastingen en zzp.

Op maandag 8 april 2019 gaan we hierover met elkaar in gesprek. Hans Borstlap, voorzitter van de Commissie Regulering van werk, zal in het NGSZ-Café een toelichting geven op de activiteiten van de commissie. Hij zal een schets geven van de opdracht van het kabinet en de wijze waarop de Commissie Regulering van werk hiermee aan de slag is gegaan. Aansluitend is iedereen uitgenodigd om mee te praten en suggesties voor uitwerking aan te dragen. We verwachten ideeën en ervaringen van jong en ervaren vanuit publiek en privaat en met inzichten vanuit onderzoek, politiek en praktijk. De bijeenkomst vindt plaats in de inclusieve omgeving van Petit Café ‘De Resident’, in de hal van het ministerie van SZW.

Leden, medewerkers van het Ministerie van SZW en studenten: gratis, Niet leden: € 85 ​

Lees ook het pleidooi dat WIN heeft ingestuurd voor modernisering van de arbeidsmarkt. WIN initiatiefnemer Irmgard Bomers is aanwezig bij het Café.

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Petit Café (hal ministerie van SZW)

Locatie:
Ministerie SZW
Petit Café de Resident
Parnassusplein 5
Den Haag

Deel dit bericht!

@werkinnetwerken #zdha