Nederland blijft exportrecords breken. Op dit moment produceren Nederlandse boeren uien voor Afrika en melk voor China. Tegelijkertijd staat ons voedselsysteem voor grote uitdagingen, zoals klimaatverandering, minder beschikbare grondstoffen en schaarste van landbouwgrond. In de afgelopen edities van De Voedselketen hebben we gemerkt dat verandering in de keten broodnodig is. Onze voedselvoorziening moet de komende jaren slimmer en duurzamer worden. Maar hoe werkt dat in de praktijk?

In deze editie van De Voedselketen trekken we het land in. Op expeditie naar de boerderij van de toekomst!

Koop voor deelname aan de expeditie een ticket (busreis + lunch) à €26,-.