Ecologie als leidraad voor de economie

Op 17 december is Louise Vet, nr. 1 van de Duurzame Top 100, en van de sprekers in Pakhuis.de Zwijger.

We zien geen weidevogels meer, de bodem is verarmd, er zit gif in de grond en in ons water, en met de insecten is het zeer droevig gesteld: de afgelopen decennia is de biodiversiteit in Nederland drastisch afgenomen. Het thema lijkt soms te worden ondergesneeuwd door dat andere grote probleem: klimaatverandering. Toch zeggen wetenschappers dat we ons minstens net zo druk moeten maken over het verlies van biodiversiteit. Verlies van biodiversiteit betekent verlies van gehele ecosystemen. Kan de financiële sector de economie letterlijk vergroenen door bedrijven langs een nieuwe meetlat te leggen: wat doet productie met de natuur? En welke rol spelen steden hierin?

Lees ook het artikel in Trouw over Louise Vet, nr. 1 van de Duurzame Top 100.

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Pakhuis de Zwijger

Locatie: Amsterdam

Deel dit bericht!

@werkinnetwerken #zdha