Donuteconomie met Kate Raworth

Ontmoet de ‘Keynes van de 21e eeuw’ en praat mee over hoe de ‘donuteconomie’ kan worden toegepast in Zuid-Holland. Het Innovatieteam van de provincie Zuid-Holland nodigt je uit om één van de meest baanbrekende economen van dit moment te ontmoeten.

Kate Raworth is een Britse econoom (Oxford) en schrijver van de bestseller Doughnut Economics, een boek over verduurzaming van de economie. In korte tijd wordt ze snel bekender in Nederland. Recentelijk was een gehele Tegenlicht-uitzending aan haar gewijd, was ze onderwerp van gesprek in diverse kranten en is sinds deze maand haar boek Donuteconomie ook in het Nederlands beschikbaar.

Op 9 januari zal zij haar vernieuwende visie op het economisch systeem presenteren. In haar ‘donut-model’ wordt een radicale omslag in het economisch denken bepleit. In plaats van economische groei centraal te stellen gaat het bij de creatieve benadering van Kate Raworth om het verduurzamen van de economie en het verbinden van diverse sociale en ecologische thema’s.

De provincie Zuid-Holland werkt samen met vele partners aan het realiseren van een meer duurzame en innovatieve economie. Wij vinden het belangrijk om deze partijen samen te brengen zodat zij nieuwe ideeën kunnen uitwisselen en met elkaar het gesprek kunnen aangaan. Het Innovatieteam van de provincie Zuid-Holland nodigt je dan ook graag uit om bij dit bijzondere evenement aanwezig te zijn.

NB. de voertaal is Engels.

Programma: 14:00 – 14:30 Inloop
14:30 – 14:40 Opening Commissaris van de Koning Jaap Smit
14:40 – 16:00 Presentatie Kate Raworth en Q&A
16:00 – 16:30 Napraten onder het genot van een drankje

Locatie: Provinciehuis Zuid-Holland, MSA-hal

Toegang: Gratis. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Tijdens het evenement zal de Nederlandse vertaling van de Doughnut Economics te koop zijn.

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Provinciehuis

Locatie:

Provinciehuis/MSA hal
Zuidhollandlaan 1
Den Haag

 

Deel dit bericht!

@werkinnetwerken #zdha