De nieuwe economie

De nieuwe economie is een verzamelnaam voor begrippen als de netwerkeconomie, deeleconomie, gig economie, circulaire economie, platformeconomie en lerende economie. Begrippen die dagelijks in het nieuws zijn en aantonen dat de economie in beweging is. De nieuwe economie is een uitgelezen kans om de arbeidsmarkt te moderniseren en mensen een nieuw perspectief op werk te bieden. Een beter vooruitzicht brengt mensen in beweging.

WIN WIN WIN

Drie invalshoeken voor werken in de nieuwe economie

 • Nieuwe businessmodellen => naast financiële, ook aandacht voor sociale en ecologische waarde
 • ICT als fundament voor het organiseren van werk => ruimte voor empathie, passie en creativiteit in het werk
 • Cross-overs tussen sectoren, profit & non profit, werk & privé => met minder inspanning meer resultaat bereiken

Drie benodigde vaardigheden voor werken in de nieuwe economie

 • Persoonlijk: Initiatief nemen/Eigenaarschap tonen
 • Zakelijk: Focus op waardecreatie in netwerken
 • Maatschappelijk: Integraal denken én doen

Zeven kenmerken van werken in de nieuwe economie

 • Vorm/tijd/plaats/device onafhankelijkheid
 • Niet hiërarchisch/eigenaarschap op alle niveaus
 • Relatie tussen werk en inkomen vervaagt steeds meer
 • Verschillende rollen/werkzaamheden/projecten tegelijkertijd
 • Zichtbaarheid op persoonlijke titel
 • Delen & co-creëren als middel
 • Waardecreatie als doel

De ontwikkeling is al volop gaande en niet meer tegen te houden, omdat het leeuwendeel van de mensen zinvol werk wil doen. Lees ook de visie van WIN op de arbeidsmarkt.

Deel dit bericht!

@werkinnetwerken #zdha